در حال بارگذاری
بالا
۸۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۵۵ ۹۶/۰۳/۳۰
دشمنان نیستند که 
انسانها را به 
تنهایی و انزوا 
محکوم می کنند،
دوستانند!!!

دشمنان نیستند که انسانها را به تنهایی و انزوا محکوم می کنند، دوستانند!!!

۱۴:۵۷ ۹۶/۰۳/۳۰
لایک
۱۵:۰۳ ۹۶/۰۳/۳۰
عالی بوووود.
۱۵:۰۴ ۹۶/۰۳/۳۰
لایک
۱۶:۱۲ ۹۶/۰۳/۳۰
دقیقاً... لااااایک
۱۶:۱۷ ۹۶/۰۳/۳۰
واقعا درسته
۱۶:۲۹ ۹۶/۰۳/۳۰
لایک
۱۷:۴۲ ۹۶/۰۳/۳۰
من از بیگانگان هرگز ننالم/ که با من هرچه کرد آن آشنا کرد!
۰۱:۳۵ ۹۶/۰۳/۳۱
☆☆☆
۰۳:۱۷ ۹۶/۰۳/۳۱
ممنون‌ اجی جونم @tanin_darya
۰۳:۱۷ ۹۶/۰۳/۳۱
عالی وجودت ممنون.. خواهری @springgirl
۰۳:۱۸ ۹۶/۰۳/۳۱
ممنون برادر ..@jaberfp
۰۳:۱۹ ۹۶/۰۳/۳۱
ممنون‌ فاطمه جان. @fateme4338
۰۳:۱۹ ۹۶/۰۳/۳۱
مرسی مریم جون ..@santor
۰۳:۲۰ ۹۶/۰۳/۳۱
احسنت @aghpesar