در حال بارگذاری
بالا
۳۴۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۳۳ ۹۴/۰۳/۲۰
اهداف پنجمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران
1.شناخت و حمایت از استعدادهای موجود صنعت در کشور با رویکرد تقویت صنعت بازی
سازی در ایران.
2.ایجاد نگرش مثبت در مدیران عالی کشور جهت گسترش صنعت بازی های رایانه ای و تصحیح نگرش منفی برخی از مسئولان نسبت به این مقوله.
3. بهره مندی از ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و ادبیات غنی کشور در تولید بازی های رایانه ای.

اهداف پنجمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران 1.شناخت و حمایت از استعدادهای موجود صنعت در کشور با رویکرد تقویت صنعت بازی سازی در ایران. 2.ایجاد نگرش مثبت در مدیران عالی کشور جهت گسترش صنعت بازی های رایانه ای و تصحیح نگرش منفی برخی از مسئولان نسبت به این مقوله. 3. بهره مندی از ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و ادبیات غنی کشور در تولید بازی های رایانه ای.