در حال بارگذاری
بالا
۶۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۰۳ ۹۵/۰۷/۲۸
«چادرت را محکم بگیر»
رضایت نامه را جلوی مــــــــــــادر گذاشت ...چه امضا بکنی ، چه نکنی من میرم ..! اما اگه امضا نکنی من خیالم راحت نیست ، شاید هم جــــــــــنازه ام پیدا نشه ...در دل #مـــــادر آشوبی به پا شد ، رضایت نامه را امضا کرد . پسر از شوق سر به سر مادرش گذاشت ، گفت : "جنازه ام را که آوردند ، یه وقت خودت رو گم نکنی ؛ بی هوش نشی ها ، چـــــــــــادرت رو محــــــــــکم بگیر .. ! " #chadoor
‌
‌

«چادرت را محکم بگیر» رضایت نامه را جلوی مــــــــــــادر گذاشت ...چه امضا بکنی ، چه نکنی من میرم ..! اما اگه امضا نکنی من خیالم راحت نیست ، شاید هم جــــــــــنازه ام پیدا نشه ...در دل #مـــــادر آشوبی به پا شد ، رضایت نامه را امضا کرد . پسر از شوق سر به سر مادرش گذاشت ، گفت : "جنازه ام را که آوردند ، یه وقت خودت رو گم نکنی ؛ بی هوش نشی ها ، چـــــــــــادرت رو محــــــــــکم بگیر .. ! " #chadoor ‌ ‌

۲۳:۲۶ ۹۵/۰۷/۲۸
متشکر
۲۳:۴۲ ۹۵/۰۷/۲۸
TTT__TTT
۱۱:۳۷ ۹۵/۰۷/۲۹
لایک....
۱۵:۱۶ ۹۵/۰۸/۱۷
مرهباااااا