در حال بارگذاری
بالا
۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۲۴ ۹۶/۱۱/۲۶
#جبهه_اقدام
#یادداشت؛

نخبگان پاسخگو باشند!

متأسفانه برخی از مردم برای توجیه فعالیت خود در این گونه شبکه ها به برخی از اشخاص معروف و مطرح کشوری و به ظاهر انقلابی استدلال و احتجاج می کنند. کاربران حزب اللهی در نجس افزارهای صهیونیستی! برای ادامه فعالیت خود، از تنفس برخی چهره های مطرح انقلابی در این شبکه ها خبر ندهید چون رسول مکرم اسلام ما را از این رفتار و تأثیر پذیری نادرست از اجتماع، بر حذر داشته اند...

http://jebheeqdam.ir/node/364

#جبهه_اقدام #یادداشت؛ نخبگان پاسخگو باشند! متأسفانه برخی از مردم برای توجیه فعالیت خود در این گونه شبکه ها به برخی از اشخاص معروف و مطرح کشوری و به ظاهر انقلابی استدلال و احتجاج می کنند. کاربران حزب اللهی در نجس افزارهای صهیونیستی! برای ادامه فعالیت خود، از تنفس برخی چهره های مطرح انقلابی در این شبکه ها خبر ندهید چون رسول مکرم اسلام ما را از این رفتار و تأثیر پذیری نادرست از اجتماع، بر حذر داشته اند... http://jebheeqdam.ir/node/364

۱۴:۲۴ ۹۶/۱۱/۲۶
سلام عصر آخرین پنجشنبه بهمن ماه تون بخیر.. انسانهای خوب خوشه های مرواریدند که داشتن آنهاثروت ودیدن آنهالذت است ی دل خوش لب خندان تن سالم دعایم برای شما
۱۴:۳۶ ۹۶/۱۱/۲۶
سلام. ممنون از کامنتهای زیبای شما... تشکر...
۱۶:۰۹ ۹۶/۱۱/۲۶
اکثرهم غافلون