در حال بارگذاری
بالا
۴۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۳۰ ۹۵/۰۹/۱۰
#مایه_شرمساری، زیادی خواندنِ دلواپسانی‌ست که در سوریه و عراق شهید می‌شوند تا امنیت کشور تأمین بشود؛ همه‌ی هزار شهیدی که تاکنون در دفاع از حرم به شهادت رسیدند، بسیجی بودند؛ آن تعدادی‌ که سن‌شان بالاتر بود، در قضایای فتنه‌ی سال 88 روبروی جناح شما ایستادند. اینان کسانی هستند که به تعبیر سخنگوی وزارت خارجه‌ی دولت تدبیر، هرچه تعدادشان کمتر باشد، برای شما بهتر است.

#مایه_شرمساری، زیادی خواندنِ دلواپسانی‌ست که در سوریه و عراق شهید می‌شوند تا امنیت کشور تأمین بشود؛ همه‌ی هزار شهیدی که تاکنون در دفاع از حرم به شهادت رسیدند، بسیجی بودند؛ آن تعدادی‌ که سن‌شان بالاتر بود، در قضایای فتنه‌ی سال 88 روبروی جناح شما ایستادند. اینان کسانی هستند که به تعبیر سخنگوی وزارت خارجه‌ی دولت تدبیر، هرچه تعدادشان کمتر باشد، برای شما بهتر است.