در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۰۶ ۹۶/۰۸/۲۳
گاهےاگر دعایت مستجاب نشد

سر برسجده بگذار 
یک دل سیر گریه ڪن
شاید لازم باشد میان گریه هایت بگویے: 

اللهُمَ اغفِرلیَ الذُنوبَ الَتی تَحبِسُ الدُعا

گاهےاگر دعایت مستجاب نشد سر برسجده بگذار یک دل سیر گریه ڪن شاید لازم باشد میان گریه هایت بگویے: اللهُمَ اغفِرلیَ الذُنوبَ الَتی تَحبِسُ الدُعا

۲۳:۱۰ ۹۶/۰۸/۲۳
التماس دعا
۲۳:۱۱ ۹۶/۰۸/۲۳
التماس دعا