در حال بارگذاری
بالا
۱۳۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۵۷ ۹۴/۰۹/۹

۱۲:۰۶ ۹۴/۰۹/۱۱
چهل روز است یاران پر كشیدند سبك بالان دل از دنیا بریدند چهل شب در مدینه شور و شین است فلك در ماتم مولا حسین است كجا رفتند آن مردان میدان همان گل های باغستان ایمان كجا رفتند آن گل های پرپر حسین و اكبر و عباس و اصغر خدایا كوفیان پیمان شكستند بروی آل طاها آب بستند خدایا داده ام از كف یقینم عزادار گل ام البنینم چهل شب كودكان بی یار و یاور چهل شب در خرابه داغ خواهر چه شب هاییست شب های مدینه چهل شب یاد بابا با سكینه كه هفتاد و دو گل از ساقه چیده؟ همه گل ها به روی نیزه دیده؟ چهل شب عمه با یاد گل یاس چهل شب یاس با دستان عباس چهل شب اشك زینب بر دو عین است به لب ها ذكر ذكرٍ یا حسین (ع) است اربعین حسینی تسلیت باد .