در حال بارگذاری
بالا
۴۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۴۲ ۹۶/۱۲/۶
با توجه به تغییر ساعت دربی از ۱۷:۲۰ به ۱۵:۴۵، بلیط فروشی زودتر انجام خواهد پذیرفت.
بلیط فروشی از ساعت ۸ صبح آغاز و باجه های فروش راس ساعت ۱۴ بسته خواهد شد.

با توجه به تغییر ساعت دربی از ۱۷:۲۰ به ۱۵:۴۵، بلیط فروشی زودتر انجام خواهد پذیرفت. بلیط فروشی از ساعت ۸ صبح آغاز و باجه های فروش راس ساعت ۱۴ بسته خواهد شد.