در حال بارگذاری
بالا
۱۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۵۸ ۹۶/۱۰/۲
⁣پاییز گئدیر سونرا بوران، #قار گلیر
سوفره لره حالوا، قارپیز، نار گلیر
چیلله گئجه ائل-اوبانی شاد ائدیب
بیزیم یوردا ائیله بیل باهار گلیر
"اولین روز زمستان مبارک"

#رصاکو
#ارس
#راهبران_صنعت_ارس
#قیش
www.rasaco.org
@rasacoorg

⁣پاییز گئدیر سونرا بوران، #قار گلیر سوفره لره حالوا، قارپیز، نار گلیر چیلله گئجه ائل-اوبانی شاد ائدیب بیزیم یوردا ائیله بیل باهار گلیر "اولین روز زمستان مبارک" #رصاکو #ارس #راهبران_صنعت_ارس #قیش www.rasaco.org @rasacoorg