در حال بارگذاری
بالا
۱۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۱۳ ۹۶/۰۸/۲۴

در این صبح زیبا

ایمان بیاوریم به
   پرواز یک پرنده
      به طلوع آفتاب
        به تغییر یک فصل به آواز یک پرنده
   به لبخند یک رهگذر
      به گرمای یک دست
        به حضور یک دوست

و ایمان بیاوریم به عشق
   و به خدایی که
      همیشه با ماست 

امروزتون پر از اتفاقای قشنگ

در این صبح زیبا ایمان بیاوریم به پرواز یک پرنده به طلوع آفتاب به تغییر یک فصل به آواز یک پرنده به لبخند یک رهگذر به گرمای یک دست به حضور یک دوست و ایمان بیاوریم به عشق و به خدایی که همیشه با ماست امروزتون پر از اتفاقای قشنگ

۱۰:۱۴ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام روزگارتون خوش
۱۰:۱۶ ۹۶/۰۸/۲۴
❁﷽❁...ذکر روز چهارشنبه یا حــــــــــی و یا قیوم》معنی》(ای زنده ای پاینده) صبحتون به درخشش آفتاب وروزتان سرشار از رویش مهر طلوعی دیگر و امیدی دیگر و نگاهی دیگر به خورشید آفرینش.. سلاااااام صبح پائیزی تون بخیر امروزتون سرشار از زیبائی و برکت... ۹۶/۸/۲۴ ☆ نــــــبی ☆
۱۰:۳۵ ۹۶/۰۸/۲۴
سپاسگزارم مهربانان
۱۱:۰۱ ۹۶/۰۸/۲۴
سلام صب بخیرارادجان روز خوبی داشته باشی
۱۱:۱۲ ۹۶/۰۸/۲۴
سپاسگزارم نسیم جان خداوند حفظت کنه در پناهش باشی روزت خوش
ya3
۱۱:۱۰ ۹۶/۰۸/۲۶
ya3: به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید خداوند بخشندهٔ دستگیر کریم خطا بخش پوزش پذیر امروزتان آرام در پناه مهر یزدان سلام وقت شما بخیر ،عرض تسلیت ....
۱۱:۱۳ ۹۶/۰۸/۲۶
سلام روز بخیر سپاسگزارم
ya3
۱۱:۱۵ ۹۶/۰۸/۲۶
زنده باشین و سلامت
۱۱:۲۶ ۹۶/۰۸/۲۶
خدا حفظتون کنه در پناهش لطف الهی باشی