در حال بارگذاری
بالا
۹۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۱۴ ۹۵/۰۹/۱۲
تصمیم گرفتم تا ظهر توی رختخواب بمانم. شاید تا آن موقع نصف آدم های دنیا بمیرند و مجبور باشم فقط نصف دیگرشان را تحمل کنم.

#چارلز_یوکوفسکی

تصمیم گرفتم تا ظهر توی رختخواب بمانم. شاید تا آن موقع نصف آدم های دنیا بمیرند و مجبور باشم فقط نصف دیگرشان را تحمل کنم. #چارلز_یوکوفسکی

۰۰:۲۶ ۹۶/۰۲/۱۵
خابت برد
۰۵:۳۹ ۹۶/۰۲/۲۵