در حال بارگذاری
بالا
۱۸۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۱۱ ۹۴/۱۲/۲۲

تیتر اول شماره 224 این هفته نامه به آمار های بزک شده و غیر واقعی دولت راستگویان در خصوص اشتغال ایی با عنوان" نمک روحانی بر زخم بیکاران" پرداخته است.

تیتر اول شماره 224 این هفته نامه به آمار های بزک شده و غیر واقعی دولت راستگویان در خصوص اشتغال ایی با عنوان" نمک روحانی بر زخم بیکاران" پرداخته است.