در حال بارگذاری
بالا
۱۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۷:۲۶ ۹۶/۰۵/۲۲

۱۷:۳۰ ۹۶/۰۵/۲۲
+1728/09
۱۷:۳۰ ۹۶/۰۵/۲۲
جواب ۱ میشه بیا مخاطب خاص من بیا بیا خخخ
۱۷:۳۴ ۹۶/۰۵/۲۲
خخخ اوهوع تینا
۱۷:۳۴ ۹۶/۰۵/۲۲
۰میشه عسیسم
۱۷:۳۴ ۹۶/۰۵/۲۲
دقیقا حلش کردم من بسی تیزهوشم
۱۷:۳۶ ۹۶/۰۵/۲۲
همه اینجا باهوشن:))خخ
۱۷:۳۷ ۹۶/۰۵/۲۲
نه خیر جواب ۱ میشه حلش کردم تکتم مال منه
۱۷:۳۸ ۹۶/۰۵/۲۲
اخه شمادو چه به ریاضی برید رومان ترسناکتون بخونید
۱۷:۳۹ ۹۶/۰۵/۲۲
زارت فرهاد:))
۱۷:۴۰ ۹۶/۰۵/۲۲
نه دیگه جواب ۰شد
۱۷:۴۱ ۹۶/۰۵/۲۲
تکتم تو یکی زیر حرفت نزن جواب دادم تو یکی مخاطب خاص منی خودت قاطی نخودیا نکن خخخخ
۱۷:۴۲ ۹۶/۰۵/۲۲
چ غلطااااا خخخ
۱۷:۴۲ ۹۶/۰۵/۲۲
سحری نه که تو از اول دبستان همه درسات صفر میشدی همه جوابا به سولاتش به ۰ میرسونه خخخ
۱۷:۴۳ ۹۶/۰۵/۲۲
@toktamnoori مخاطب خاص من حرف زدی پا حرف باش