در حال بارگذاری
بالا
۳۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۰۸ ۹۶/۰۸/۸
اگر طرح تحول سلامت ویژگی‌های مثبتی داشت، در حوزه‌ی افزایش پوشش بیمه‌ای بود که توانست مردمی که بدون بیمه بودند را در چتر حمایتی خویش قرار دهد؛ و اگر این طرح ایراداتی داشت در ریخت و پاش‌ها و بذل و بخشش‌های وزارت بهداشت به کسانی بود که مستحق نبودند. و امّا حالا برای جبران اشتباهات، دیواری کوتاه‌تر از مردم برای جریمه کردن و کاهش دادن هزینه‌ها پیدا نمی‌شود.

اگر طرح تحول سلامت ویژگی‌های مثبتی داشت، در حوزه‌ی افزایش پوشش بیمه‌ای بود که توانست مردمی که بدون بیمه بودند را در چتر حمایتی خویش قرار دهد؛ و اگر این طرح ایراداتی داشت در ریخت و پاش‌ها و بذل و بخشش‌های وزارت بهداشت به کسانی بود که مستحق نبودند. و امّا حالا برای جبران اشتباهات، دیواری کوتاه‌تر از مردم برای جریمه کردن و کاهش دادن هزینه‌ها پیدا نمی‌شود.