در حال بارگذاری
بالا
۷۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۰۹ ۹۵/۰۴/۹
 * تاب واژه ( کاریکلماتور ):
==================
سرم بشکند ، هزار بار بهتر از این است که پیش دیگران ، سرشکسته شوم .
علیرضا چخماقی

* تاب واژه ( کاریکلماتور ): ================== سرم بشکند ، هزار بار بهتر از این است که پیش دیگران ، سرشکسته شوم . علیرضا چخماقی