در حال بارگذاری
بالا
۲۹۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۳:۲۷ ۹۴/۰۶/۲۲
کلریناتور گازی #GRUNDFOS آلمان
دقیق - ایمن - در ظرفیت های تزریق 500 گرم تا 10 کیلوگرم در ساعت
مناسب برای ضدعفونی و گندزدایی آب استخرهای شنا ، آب آَشامیدنی ، تصفیه پساب

کلریناتور گازی #GRUNDFOS آلمان دقیق - ایمن - در ظرفیت های تزریق 500 گرم تا 10 کیلوگرم در ساعت مناسب برای ضدعفونی و گندزدایی آب استخرهای شنا ، آب آَشامیدنی ، تصفیه پساب