در حال بارگذاری
بالا
۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۰:۱۰ ۹۶/۰۸/۲۴

۰۰:۲۷ ۹۶/۰۸/۲۴
:(
۰۱:۰۶ ۹۶/۰۸/۲۴
امشب ‌چراغی روشن می ڪنم، در تاریڪی قلب سیاہ شب، آنگاہ از خدا می خواهم اگر در تاریکی غم.... اسیر تنهـایی شدید، چراغ امیدتان روشن بماند. شبتون آرام و در پناه خدا