در حال بارگذاری
بالا
۸۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۵۰ ۹۵/۰۹/۱۰
مهم نیس ک قشنگ باشی قشنگ اینه ک مهم باشی حتی برا یک نفر

مهم نیس ک قشنگ باشی قشنگ اینه ک مهم باشی حتی برا یک نفر

۰۰:۴۸ ۹۶/۰۱/۱۵
moafeghemmmmm
۰۰:۵۱ ۹۶/۰۱/۱۵
هرکی با من موافق نباشه.....
۰۰:۵۲ ۹۶/۰۱/۱۵
موافق نباشه چی میشه؟
۰۰:۵۴ ۹۶/۰۱/۱۵
موافق نیس دی چیکار کنم خخخخخ بمن چ هخخخخ
۰۰:۵۵ ۹۶/۰۱/۱۵
خخخخخخخخخخخ
۱۰:۳۷ ۹۶/۰۲/۱۲
چطوری سیا
۱۷:۵۷ ۹۶/۰۳/۱۳
من نیستم حتی برای یه نفر
۱۷:۵۹ ۹۶/۰۳/۱۳
فدا سرت
۱۷:۵۹ ۹۶/۰۳/۱۳
ارع باو مهم نیس واسه خودم که مهمم
۱۸:۰۲ ۹۶/۰۳/۱۳
راستی داش رویا فامیلم نیس قضیه پیچیده است پسره گولش زده با سه نفر دیگم دوسته خودش اومد گف که میخواد کات کنه کمکش کردم راحت شه از دستش دختر ساده ایه
۱۸:۰۴ ۹۶/۰۳/۱۳
خدایی زیاد اهل فحش کاری نیستم نمیگم جای خواهر ناموس خودم نه زیاد از ارتباط با دختر جماعت خوشم نمیاد ولی دیدم عرفان لاشیه و رویام ازم کمک خواس مجبور شدم البته کاش توهین نمیکردم ولی خودش شروع کرد کنترلم از دستم در رفت
۱۸:۰۵ ۹۶/۰۳/۱۳
بیخیالش ارزش نداره
۱۸:۰۶ ۹۶/۰۳/۱۳
البته نمیخوام زیاد به رویا نزدیک شم عادت میکنه شرمیبشه واسم
۱۸:۰۶ ۹۶/۰۳/۱۳
فدات داش