در حال بارگذاری
بالا
۱۴۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۲۸ ۹۴/۱۱/۱۹
مدیریت رنگ در چاپ افستبه دست آوردن رنگ های مطلوب و مورد تأیید مشتری و یا مطابق ارژینال در کار چاپی، همیشه یکی از چالش های اساسیبه دست آوردن رنگ های مطلوب و مورد تأیید مشتری و یا مطابق ارژینال در کار چاپی، همیشه یکی از چالش های اساسی در صنعت چاپ بوده است.ا
منبع : http://chupgostarshargh.com/maqa/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA/

مدیریت رنگ در چاپ افستبه دست آوردن رنگ های مطلوب و مورد تأیید مشتری و یا مطابق ارژینال در کار چاپی، همیشه یکی از چالش های اساسیبه دست آوردن رنگ های مطلوب و مورد تأیید مشتری و یا مطابق ارژینال در کار چاپی، همیشه یکی از چالش های اساسی در صنعت چاپ بوده است.ا منبع : http://chupgostarshargh.com/maqa/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA/