در حال بارگذاری
بالا
۲۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۴۹ ۹۶/۰۵/۲۹
سگ زرد، برادر شغال است!! عجیب است که دکتر مصدق، این را در نیافت و برای فرار از دست انگلیس به آمریکا پناه برد و فراموش کرد که این دو سرشان در یک آخور است!!!

#آمریکا
#مرگ_بر_آمریکا 
#اعتماد_به_آمریکا
#ایران
#مصدق
#کودتای_بیست_و_هشت_مرداد
#آمریکا_شیطان_بزرگ_است
#سازش_هزینه_دارد
#انتقام_سخت

سگ زرد، برادر شغال است!! عجیب است که دکتر مصدق، این را در نیافت و برای فرار از دست انگلیس به آمریکا پناه برد و فراموش کرد که این دو سرشان در یک آخور است!!! #آمریکا #مرگ_بر_آمریکا #اعتماد_به_آمریکا #ایران #مصدق #کودتای_بیست_و_هشت_مرداد #آمریکا_شیطان_بزرگ_است #سازش_هزینه_دارد #انتقام_سخت