در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۱۱ ۹۶/۰۲/۱
از هر دستے بدے
از همون دست پس میگیرے
ﻣﮕﺮ مےﺷﻮﺩ قلبے ﺭﺍ بشکنے 
ﻭ قلبت شکسته ﻧﺸﻮد؟!
ﻣگر مےﺷﻮﺩ چشمے ﺭﺍ گرﯾﺎﻥ کنے ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ؟!
مگر می شود...
حواسمون به خودمون باشه...

از هر دستے بدے از همون دست پس میگیرے ﻣﮕﺮ مےﺷﻮﺩ قلبے ﺭﺍ بشکنے ﻭ قلبت شکسته ﻧﺸﻮد؟! ﻣگر مےﺷﻮﺩ چشمے ﺭﺍ گرﯾﺎﻥ کنے ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ؟! مگر می شود... حواسمون به خودمون باشه...

۲۲:۲۷ ۹۶/۰۲/۱
شک نکن مرد....