در حال بارگذاری
بالا
۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۰۱ ۹۶/۰۹/۱۶
صَد شُکر به پایِ تو زمینگیر شدیم 
با نوکریِ‌ خــانــه‌ی تــو پیــر شدیم
آنقــدر بــه مــا عطـا نمــودی ارباب
تا بـر سَرِ سفره ات نمک گیر شدیم

صَد شُکر به پایِ تو زمینگیر شدیم با نوکریِ‌ خــانــه‌ی تــو پیــر شدیم آنقــدر بــه مــا عطـا نمــودی ارباب تا بـر سَرِ سفره ات نمک گیر شدیم