در حال بارگذاری
بالا
۶۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۲۹ ۹۶/۱۱/۲۷
شاعران میگویند:زندیگی شیرین است
ما شهیدان گوییم:
که اگر دیده ی دل باز کنید
زندگی شیرین است
بندگی شیرین تر...

شاعران میگویند:زندیگی شیرین است ما شهیدان گوییم: که اگر دیده ی دل باز کنید زندگی شیرین است بندگی شیرین تر...