در حال بارگذاری
بالا
۳۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۲۴ ۹۶/۰۵/۳۰
برای این که جنس جور باشد!
هدف اصلی از ایجاد گروه‌های امدادی برای ارائه خدمات به خودروها در سطح خیابان‌ها و بزرگراه‌های درون شهری، کمک به رانندگانی است که خودروهایشان به دلایل گوناگون دچار نقص فنی می‌شوند. اما به نظر می‌رسد که برخی از خودروهای امدادی ترجیح می‌دهند به جای انجام وظیفه اصلی خود به کارهای غیر تخصصی مثلاً فروش بنزین بپردازند. تصاویر فوق توقف وانت‌های خودرو در بزرگراه همت را نشان می‌دهد.

برای این که جنس جور باشد! هدف اصلی از ایجاد گروه‌های امدادی برای ارائه خدمات به خودروها در سطح خیابان‌ها و بزرگراه‌های درون شهری، کمک به رانندگانی است که خودروهایشان به دلایل گوناگون دچار نقص فنی می‌شوند. اما به نظر می‌رسد که برخی از خودروهای امدادی ترجیح می‌دهند به جای انجام وظیفه اصلی خود به کارهای غیر تخصصی مثلاً فروش بنزین بپردازند. تصاویر فوق توقف وانت‌های خودرو در بزرگراه همت را نشان می‌دهد.