در حال بارگذاری
بالا
۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۲۰ ۹۷/۱۰/۱۶
بازیافت کاغذ راهی اقتصادی وعامل حفظ محیط زیست
روزانه 50تن کاغذ و مقوای باطله در کرمان جمع آوری که بخش ناچیزی از آن در کارخانه مقوا سازی کرمان بازیافت می شود.
برای مشاهده مصاحبه در:
http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7041

بازیافت کاغذ راهی اقتصادی وعامل حفظ محیط زیست روزانه 50تن کاغذ و مقوای باطله در کرمان جمع آوری که بخش ناچیزی از آن در کارخانه مقوا سازی کرمان بازیافت می شود. برای مشاهده مصاحبه در: http://www.paperandwood.com/Fa/NewsItem/?nID=7041