در حال بارگذاری
بالا
۵۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۱۲ ۹۶/۰۳/۳

۰۲:۱۳ ۹۶/۰۳/۷
خون جگر شوند نامردان ومنافقانی که باعث زحمت و دردسرندبرای شما وملت رهبرم. رویشان سیاه و به خاک ذلت بنشینند ان شاءالله.بزودی زود