در حال بارگذاری
بالا
۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۱۷ ۹۶/۱۰/۲۴
معصومین علیهم السلام با آب و غذا و دارو و حتی در پخت غذا و ساخت دارو چنان رفتار میکنند که گویی گاهی صبر آشپز در یک نقطه غذا هم اثر دارد بر بیمار! و... اما امروزه همه چیز ناشیانه است...

معصومین علیهم السلام با آب و غذا و دارو و حتی در پخت غذا و ساخت دارو چنان رفتار میکنند که گویی گاهی صبر آشپز در یک نقطه غذا هم اثر دارد بر بیمار! و... اما امروزه همه چیز ناشیانه است...