در حال بارگذاری
بالا
۱۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۰۲ ۹۷/۱۲/۲۶
قدیمها غذایی در بازار درست میشد و ناصرالدین شاه بسیار بوی آن را دوست داشت اما چون شان ملوکانه اجازه نمیداد هیچگاه آن را نمیخورد، به همین دلیل نام این غذا به "حسرت الملوک" معروف شد! 

اون غذا #جغوربغور بود

قدیمها غذایی در بازار درست میشد و ناصرالدین شاه بسیار بوی آن را دوست داشت اما چون شان ملوکانه اجازه نمیداد هیچگاه آن را نمیخورد، به همین دلیل نام این غذا به "حسرت الملوک" معروف شد! اون غذا #جغوربغور بود