در حال بارگذاری
بالا
۴۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۴:۱۸ ۹۷/۰۳/۱۶
#جبهه_اقدام
#پیروزی_بر_دشمن_حقیقی_در_فضای_مجازی 

باید از مسئولان پرسید با توجه به اهمیت این طرح، به گفته خود مسئولان و تاکید مقام معظم رهبری، این همه تأخیر و سپس تناقض گویی برای چیست؟!! بهره برداری فاز به فاز شبکه ملی اطلاعات، بدون آنکه تغییری در مصرف ترافیک شبکه های داخلی پدید آید یا مردم ارزان شدن اینترنت و یا قطع شدن دست جاسوسان از تلفن های همراه خود را ببینند، چه سودی برای وزارت ارتباطات دارد؟!

http://jebheeqdam.ir/node/38

#جبهه_اقدام #پیروزی_بر_دشمن_حقیقی_در_فضای_مجازی باید از مسئولان پرسید با توجه به اهمیت این طرح، به گفته خود مسئولان و تاکید مقام معظم رهبری، این همه تأخیر و سپس تناقض گویی برای چیست؟!! بهره برداری فاز به فاز شبکه ملی اطلاعات، بدون آنکه تغییری در مصرف ترافیک شبکه های داخلی پدید آید یا مردم ارزان شدن اینترنت و یا قطع شدن دست جاسوسان از تلفن های همراه خود را ببینند، چه سودی برای وزارت ارتباطات دارد؟! http://jebheeqdam.ir/node/38