در حال بارگذاری
بالا
۱۹ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۱۴ ۹۷/۰۵/۲۱
❣دوست واقعى فقط خداست
  "خدا"تنهادوستیه
❣ڪه هیچوقت 
 پشتت روخالى نمیڪنه و
   ❣تنهادوستیه ڪه
    همیشه محبتش یڪ
  ❣طرفه است 
باخدادوستى ڪن
 ❣ڪه محتاج خلق نشی

‌‌‌

❣دوست واقعى فقط خداست "خدا"تنهادوستیه ❣ڪه هیچوقت پشتت روخالى نمیڪنه و ❣تنهادوستیه ڪه همیشه محبتش یڪ ❣طرفه است باخدادوستى ڪن ❣ڪه محتاج خلق نشی ‌‌‌

۱۹:۳۵ ۹۷/۰۵/۲۱
احسن @‌خادم الزهرا سلام ا...