در حال بارگذاری
بالا
۲۲۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۸:۳۸ ۹۴/۰۶/۱۷
کیفیت بسیار مهم تر از کمیت است 
یک موفقیت بسیار بزرگتر از موفقیت های مقطعی و کوتاه است 
استیو جابز
www.i3center.com

کیفیت بسیار مهم تر از کمیت است یک موفقیت بسیار بزرگتر از موفقیت های مقطعی و کوتاه است استیو جابز www.i3center.com