در حال بارگذاری
بالا
۱۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۴۰ ۹۶/۱۰/۲۴
دلبری دارم خیالی که دلم را میخرد/
پا به پای من مرا بر شهر دلها میبرد/

بال پروازم شده تا پر کشم بر آسمان/
در کنارم هر کجا باشم کنارم میپرد/

مست آغوشش منم او مست تر از من گهی/
گوشه ای خلوت بروی بازوانم میخزد/

میدهد باصوت ارامی به گوش من جلا/
مثل بادی عاشقانه در وجودم می وزد/

باز هم من هستم و  آقای اشعار خیال/ 
در خیالاتم دلم را خوش به غارت میبرد/

زندگی مثل یه رویا گاه شیرین گاه تلخ/ 
گاه سوی خنده و گاهی به گریه میرود/

پس بگویم: عشقم غم مخور ازاده باش/
روز ز شب ٬ شب ز روز٬ سبقت گرفته میدود

دلبری دارم خیالی که دلم را میخرد/ پا به پای من مرا بر شهر دلها میبرد/ بال پروازم شده تا پر کشم بر آسمان/ در کنارم هر کجا باشم کنارم میپرد/ مست آغوشش منم او مست تر از من گهی/ گوشه ای خلوت بروی بازوانم میخزد/ میدهد باصوت ارامی به گوش من جلا/ مثل بادی عاشقانه در وجودم می وزد/ باز هم من هستم و آقای اشعار خیال/ در خیالاتم دلم را خوش به غارت میبرد/ زندگی مثل یه رویا گاه شیرین گاه تلخ/ گاه سوی خنده و گاهی به گریه میرود/ پس بگویم: عشقم غم مخور ازاده باش/ روز ز شب ٬ شب ز روز٬ سبقت گرفته میدود