در حال بارگذاری
بالا
۱۲۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۵۳ ۹۵/۰۵/۱۰
آسـمان وقت قـرار من و تــو ابری
بود...
تـازه با رفتـن تـو وضــــع هـوا بدتر
شــد...

چاره دارو و دوا نیست، که حال
بد من...
بی تو با خوردن دارو و دوا بدتر
شد

آسـمان وقت قـرار من و تــو ابری بود... تـازه با رفتـن تـو وضــــع هـوا بدتر شــد... چاره دارو و دوا نیست، که حال بد من... بی تو با خوردن دارو و دوا بدتر شد

۱۴:۰۵ ۹۵/۰۵/۱۰
دوای دردبی درمان عاشق مرگ باشد(البته دورازجان شما خودم رامیگم)...کنارهردرختی که ببینی برگ باشد
۲۰:۳۶ ۹۵/۰۵/۱۰
مرگ نه!!! نه!!!...عاشق اگه یه خواهر داشته باشه حق نداره بمیره که خواهرش دق گنه....
۲۲:۵۴ ۹۵/۰۵/۱۰
والااین آقاحامدقصددق دادن داره
۲۲:۵۸ ۹۵/۰۵/۱۰
والاچه عرض کنم کسی که جواب درست ودرمان نمیده
۰۹:۳۲ ۹۵/۰۵/۱۲
خوبم!گرفتار بودم