در حال بارگذاری
بالا
  • ۷۳ بازدید
    بخند
بهترین سمفونیک نانوشته
خلق می شود....
Nima
  • ۶۴ بازدید
    یکی رفت؛
یکی نصف ماند؛
یکی قید کسی را زد؛
که عشقش بود..
  • ۸۶ بازدید
    جایی میخواهم ؛ با سکوتی سنگین.................