در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۷ بازدید
  #کپی آزاد
  ۱۳:۳۱ ۹۵/۱۱/۲۲
  هعی
 • ۵۰ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۵۴ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۶۸ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۴۹ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۵۳ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۴۵ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۵۸ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۴۰ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۴۲ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۴۰ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۳۴ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۳۸ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۴۳ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۴۲ بازدید
  #کپی آزاد
 • ۵۱ بازدید
  کپی آزاد
 • ۹۷ بازدید
  کپی آزاد
 • ۹۷ بازدید
  کپی آزاد
 • ۸۷ بازدید
  کپی آزاد
 • ۶۸ بازدید
  کپی آزاد
 • ۹۰ بازدید
  کپی آزاد
 • ۵۹ بازدید
  کپی آزاد
 • ۵۷ بازدید
  کپی آزاد
 • ۵۶ بازدید
  کپی آزاد
  ۱۵:۲۶ ۹۵/۱۰/۱۲
  آفرین
 • ۵۶ بازدید
  کپی آزاد
 • ۶۷ بازدید
  کپی آزاد
 • ۶۴ بازدید
  کپی آزاد
 • ۵۶ بازدید
  کپی آزاد
 • ۴۶ بازدید
  کپی آزاد
 • ۶۸ بازدید
  کپی آزاد
 • ۷۸ بازدید
  کپی آزاد
 • ۶۶ بازدید
  ۰۰:۳۰ ۹۵/۰۶/۲۲
  همیشه شاد باشی دوستم ((:*
  ۰۰:۲۸ ۹۵/۰۶/۲۲
  عیدت مبارککک عزیزم ...
 • ۴۹ بازدید
  کپی آزاد
 • ۷۴ بازدید
  کپی آزاد
 • ۵۵ بازدید
  کپی آزاد
 • ۹۳ بازدید
  کپی آزاد
 • ۴۸ بازدید
  کپی آزاد
 • ۷۰ بازدید
  کپی آزاد
  ۰۰:۲۴ ۹۵/۰۶/۲۲
  @arevik
  ۰۰:۲۳ ۹۵/۰۶/۲۲
  هدف من از انتشار عکس دوری از نژادپرستی و تقلید کورکورانه بود نه بردن آبروی کسی. در هر صورت عکس رو حذف کردم چون شاید بهتره تاریخ ،با ورق زدن کتاب ها دنبال شود.
  ۰۰:۱۹ ۹۵/۰۶/۲۲
  @arevik نظرتون رو خوندم. اون متن در یک کتاب نوشته شده بود که آدرسش هم زیرش درج شده بود.اگر گفته ی شما درست باشه پس باید قسمت های زیادی از تاریخ رو حذف کرد!
 • ۷۵ بازدید
  کپی آزاد
 • ۶۱ بازدید
  کپی آزاد
 • ۵۱ بازدید
  کپی آزاد
 • ۵۷ بازدید
  کپی آزاد
 • ۶۳ بازدید
  کپی آزاد
 • ۸۸ بازدید
  کپی آزاد
 • ۵۶ بازدید
  کپی آزاد