در حال بارگذاری
بالا
 • ۶۸ بازدید
  میز گروهی جهش در حقیقت ترکیبی است ساده از میزهای اداری تکی و پارتیشن گسترش . این ترکیب تمام ویژگی های یک میز کار گروهی مناسب را فراهم کرده ، یعنی ایجاد فضای مناسب و محفوظ در کنار عدم گرفته شدن و تاریک شدن فضا .میز گروهی جهش برای رده های کارشناسی و سرپرستی نیز مناسب است .
اطلاعات بیشتر در : www.nafiskaran.com
همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/31-workstation-jahesh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
 • ۸۲ بازدید
  میز گروهی جهش در حقیقت ترکیبی است ساده از میزهای اداری تکی و پارتیشن گسترش . این ترکیب تمام ویژگی های یک میز کار گروهی مناسب را فراهم کرده ، یعنی ایجاد فضای مناسب و محفوظ در کنار عدم گرفته شدن و تاریک شدن فضا .میز گروهی جهش برای رده های کارشناسی و سرپرستی نیز مناسب است .
اطلاعات بیشتر در : www.nafiskaran.com
همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/31-workstation-jahesh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
 • ۷۹ بازدید
  میز گروهی جهش در حقیقت ترکیبی است ساده از میزهای اداری تکی و پارتیشن گسترش . این ترکیب تمام ویژگی های یک میز کار گروهی مناسب را فراهم کرده ، یعنی ایجاد فضای مناسب و محفوظ در کنار عدم گرفته شدن و تاریک شدن فضا .میز گروهی جهش برای رده های کارشناسی و سرپرستی نیز مناسب است .
اطلاعات بیشتر در : www.nafiskaran.com
همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/31-workstation-jahesh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
 • ۸۵ بازدید
  میز گروهی جهش در حقیقت ترکیبی است ساده از میزهای اداری تکی و پارتیشن گسترش . این ترکیب تمام ویژگی های یک میز کار گروهی مناسب را فراهم کرده ، یعنی ایجاد فضای مناسب و محفوظ در کنار عدم گرفته شدن و تاریک شدن فضا .میز گروهی جهش برای رده های کارشناسی و سرپرستی نیز مناسب است .
اطلاعات بیشتر در : www.nafiskaran.com
همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/31-workstation-jahesh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
 • ۷۷ بازدید
  میز گروهی گسترش ، بیشترین حجم ممکن فایلینگ های اداری را در اختیار هر
استفاده کننده قرار می دهد و این موضوع با رعایت حداقل اشغال فضا فراهم می
گردد . در ساختار طراحی این میز کار گروهی ، هر نفر علاوه بر داشتن یک فضای
کاری شخصی ( با رعایت امکان همکاری با سایرین ) از بیشترین مقدار فضای
نگهداری اسناد در نزدیک ترین جای ممکن برخوردار است .
اطلاعات بیشتر در : WWW.nafiskaran.com
و همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/30-workstation-gostaresh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
 • ۷۷ بازدید
  میز گروهی گسترش ، بیشترین حجم ممکن فایلینگ های اداری را در اختیار هر
استفاده کننده قرار می دهد و این موضوع با رعایت حداقل اشغال فضا فراهم می
گردد . در ساختار طراحی این میز کار گروهی ، هر نفر علاوه بر داشتن یک فضای
کاری شخصی ( با رعایت امکان همکاری با سایرین ) از بیشترین مقدار فضای
نگهداری اسناد در نزدیک ترین جای ممکن برخوردار است .
اطلاعات بیشتر در : WWW.nafiskaran.com
و همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/30-workstation-gostaresh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
 • ۶۴ بازدید
  میز گروهی گسترش ، بیشترین حجم ممکن فایلینگ های اداری را در اختیار هر
استفاده کننده قرار می دهد و این موضوع با رعایت حداقل اشغال فضا فراهم می
گردد . در ساختار طراحی این میز کار گروهی ، هر نفر علاوه بر داشتن یک فضای
کاری شخصی ( با رعایت امکان همکاری با سایرین ) از بیشترین مقدار فضای
نگهداری اسناد در نزدیک ترین جای ممکن برخوردار است .
اطلاعات بیشتر در : WWW.nafiskaran.com
و همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/30-workstation-gostaresh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
 • ۶۹ بازدید
  میز گروهی گسترش ، بیشترین حجم ممکن فایلینگ های اداری را در اختیار هر
استفاده کننده قرار می دهد و این موضوع با رعایت حداقل اشغال فضا فراهم می
گردد . در ساختار طراحی این میز کار گروهی ، هر نفر علاوه بر داشتن یک فضای
کاری شخصی ( با رعایت امکان همکاری با سایرین ) از بیشترین مقدار فضای
نگهداری اسناد در نزدیک ترین جای ممکن برخوردار است .
اطلاعات بیشتر در : WWW.nafiskaran.com
و همچنین : http://www.nafiskaran.com/office-desk/item/30-workstation-gostaresh
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
 • ۶۷ بازدید
  ( پارتیشن فریم لس ) 
بصورت تماماً شیشه ای بوده که به دلیل نیاز به استحکام و ایستایی با شیشه سکوریت (نشکن) و تا سقف کار می شود. امکان انتقال نور ، زیبایی و طراحی مینیمال و مدرن از جمله ویژگیهای این نوع پارتیشن اداری می باشد. درضمن به جهت حفظ حریم شخصی امکان استفاده از شیشه سندبلاست مات و راه دار هم وجود دارد.
اطلاعات بیشتر در : www.nafiskaran.com
گالری تصاویر : http://www.nafiskaran.com/2999/digikala-office-furniture.html
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
 • ۴۵ بازدید
  ( پارتیشن فریم لس ) 
بصورت تماماً شیشه ای بوده که به دلیل نیاز به استحکام و ایستایی با شیشه سکوریت (نشکن) و تا سقف کار می شود. امکان انتقال نور ، زیبایی و طراحی مینیمال و مدرن از جمله ویژگیهای این نوع پارتیشن اداری می باشد. درضمن به جهت حفظ حریم شخصی امکان استفاده از شیشه سندبلاست مات و راه دار هم وجود دارد.
اطلاعات بیشتر در : www.nafiskaran.com
گالری تصاویر : http://www.nafiskaran.com/2999/digikala-office-furniture.html
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
 • ۳۲ بازدید
   ( پارتیشن فریم لس ) 
بصورت تماماً شیشه ای بوده که به دلیل نیاز به استحکام و ایستایی با شیشه سکوریت (نشکن) و تا سقف کار می شود. امکان انتقال نور ، زیبایی و طراحی مینیمال و مدرن از جمله ویژگیهای این نوع پارتیشن اداری می باشد. درضمن به جهت حفظ حریم شخصی امکان استفاده از شیشه سندبلاست مات و راه دار هم وجود دارد.
اطلاعات بیشتر در : www.nafiskaran.com
گالری تصاویر : http://www.nafiskaran.com/2999/digikala-office-furniture.html
تلفن تماس : 02122147514 - 02122131154
 • ۴۶ بازدید
  پروژه فراصنعت - مدل پلاتین  
نیاز به محیط های خلوت و مدرن ، طراحی دفاتر اداری با پلان باز و بسیار مینیمال ، فضا های روشن و پر نور ، همگی جزو خصلت های اصلی پارتیشن پلاتین و البته همگی جزو دلایل پر مصرف شدن پارتیشن دوجداره آلومینیوم هستند .
سری پلاتین ،جزو گروه پارتیشن های دو جداره است (البته قابلیت تولید به صورت تک جداره نیز فراهم است) .
اطلاعات بیشتر در : http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/29-platin-office-partition
تلفن تماس: 02122147514 - 02122131154
 • ۴۲ بازدید
  پروژه فراصنعت - مدل پلاتین  
نیاز به محیط های خلوت و مدرن ، طراحی دفاتر اداری با پلان باز و بسیار مینیمال ، فضا های روشن و پر نور ، همگی جزو خصلت های اصلی پارتیشن پلاتین و البته همگی جزو دلایل پر مصرف شدن پارتیشن دوجداره آلومینیوم هستند .
سری پلاتین ،جزو گروه پارتیشن های دو جداره است (البته قابلیت تولید به صورت تک جداره نیز فراهم است) .
اطلاعات بیشتر در : http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/29-platin-office-partition
تلفن تماس: 02122147514 - 02122131154
 • ۵۶ بازدید
  پروژه فراصنعت - مدل پلاتین  
نیاز به محیط های خلوت و مدرن ، طراحی دفاتر اداری با پلان باز و بسیار مینیمال ، فضا های روشن و پر نور ، همگی جزو خصلت های اصلی پارتیشن پلاتین و البته همگی جزو دلایل پر مصرف شدن پارتیشن دوجداره آلومینیوم هستند .
سری پلاتین ،جزو گروه پارتیشن های دو جداره است (البته قابلیت تولید به صورت تک جداره نیز فراهم است) .
اطلاعات بیشتر در : http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/29-platin-office-partition
تلفن تماس: 02122147514 - 02122131154
 • ۵۱ بازدید
  پروژه فراصنعت - مدل پلاتین
نیاز به محیط های خلوت و مدرن ، طراحی دفاتر اداری با پلان باز و بسیار مینیمال ، فضا های روشن و پر نور ، همگی جزو خصلت های اصلی پارتیشن پلاتین و البته همگی جزو دلایل پر مصرف شدن پارتیشن دوجداره آلومینیوم هستند .
سری پلاتین ،جزو گروه پارتیشن های دو جداره است (البته قابلیت تولید به صورت تک جداره نیز فراهم است) .
اطلاعات بیشتر در : http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/29-platin-office-partition
تلفن تماس: 02122147514 - 02122131154
 • ۳۸ بازدید
  پروژه کلینیک پوست-مدل پارسا
فریم های این تیپ، علاوه بر محافظت از لبه شیشه از نظر ظاهری نیز بسیار مناسب و جذاب هستند .ساختار طراحی و تولید پارتیشن دوجداره پارسا به گونه ای است که پانل ها و فریم شیشه ها به نسبت ستون ها و ساختار کلی پارتیشن برجسته هستند و این موضوع باعث زیبایی بیشتر این پارتیشن می شود .
اطلاعات بیشتر در : http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/28-parsa-office-partition
تلفن تماس: 02122147514
 • ۵۰ بازدید
  پروژه کلینیک پوست-مدل پارسا
فریم های این تیپ، علاوه بر محافظت از لبه شیشه از نظر ظاهری نیز بسیار مناسب و جذاب هستند .ساختار طراحی و تولید پارتیشن دوجداره پارسا به گونه ای است که پانل ها و فریم شیشه ها به نسبت ستون ها و ساختار کلی پارتیشن برجسته هستند و این موضوع باعث زیبایی بیشتر این پارتیشن می شود .
اطلاعات بیشتر در : http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/28-parsa-office-partition
تلفن تماس: 02122147514
 • ۵۱ بازدید
  پروژه کلینیک پوست-مدل پارسا
فریم های این تیپ، علاوه بر محافظت از لبه شیشه از نظر ظاهری نیز بسیار مناسب و جذاب هستند .ساختار طراحی و تولید پارتیشن دوجداره پارسا به گونه ای است که پانل ها و فریم شیشه ها به نسبت ستون ها و ساختار کلی پارتیشن برجسته هستند و این موضوع باعث زیبایی بیشتر این پارتیشن می شود .
اطلاعات بیشتر در : http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/28-parsa-office-partition
تلفن تماس: 02122147514
 • ۴۰ بازدید
  پروژه کلینیک پوست-مدل پارسا
فریم های این تیپ، علاوه بر محافظت از لبه شیشه از نظر ظاهری نیز بسیار مناسب و جذاب هستند .ساختار طراحی و تولید پارتیشن دوجداره پارسا به گونه ای است که پانل ها و فریم شیشه ها به نسبت ستون ها و ساختار کلی پارتیشن برجسته هستند و این موضوع باعث زیبایی بیشتر این پارتیشن می شود .
اطلاعات بیشتر در : http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/28-parsa-office-partition
تلفن تماس: 02122147514
 • ۴۶ بازدید
  پارتیشن اداری دوجداره پارسا
ساختار طراحی و تولید پارتیشن دوجداره مدل پارسا به گونه ای است که پانل ها و فریم شیشه ها به نسبت ستون ها و ساختار کلی پارتیشن برجسته هستند و این موضوع باعث زیبایی بیشتر این تیپ از پارتیشن به نسبت سایر تیپ ها می شود .
اطلاعات بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/28-parsa-office-partition
مشاهده عکسهای بیشتر: http://www.nafiskaran.com/3046/partition-wall-oxin.html
تلفن تماس: 02122147514 - 02122131154
 • ۴۷ بازدید
  پارتیشن اداری دوجداره پارسا
ساختار طراحی و تولید پارتیشن دوجداره مدل پارسا به گونه ای است که پانل ها و فریم شیشه ها به نسبت ستون ها و ساختار کلی پارتیشن برجسته هستند و این موضوع باعث زیبایی بیشتر این تیپ از پارتیشن به نسبت سایر تیپ ها می شود .
اطلاعات بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/28-parsa-office-partition
مشاهده عکسهای بیشتر: http://www.nafiskaran.com/3046/partition-wall-oxin.html
تلفن تماس: 02122147514 - 02122131154
 • ۴۲ بازدید
  پارتیشن اداری دوجداره پارسا
ساختار طراحی و تولید پارتیشن دوجداره مدل پارسا به گونه ای است که پانل ها و فریم شیشه ها به نسبت ستون ها و ساختار کلی پارتیشن برجسته هستند و این موضوع باعث زیبایی بیشتر این تیپ از پارتیشن به نسبت سایر تیپ ها می شود .
اطلاعات بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/28-parsa-office-partition
مشاهده عکسهای بیشتر: http://www.nafiskaran.com/3046/partition-wall-oxin.html
تلفن تماس: 02122147514 - 02122131154
 • ۴۲ بازدید
  پارتیشن اداری دوجداره پارسا
ساختار طراحی و تولید پارتیشن دوجداره مدل پارسا به گونه ای است که پانل ها و فریم شیشه ها به نسبت ستون ها و ساختار کلی پارتیشن برجسته هستند و این موضوع باعث زیبایی بیشتر این تیپ از پارتیشن به نسبت سایر تیپ ها می شود .
اطلاعات بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/28-parsa-office-partition
مشاهده عکسهای بیشتر: http://www.nafiskaran.com/3046/partition-wall-oxin.html
تلفن تماس: 02122147514 - 02122131154
 • ۴۲ بازدید
  ایستایی و مقاومت پارتیشن اداری گسترش ، به دلیل فرم طراحی و استفاده بیشتر از پرکننده ها به جای شیشه به نسبت سایر پارتیشن ها بسیار بالاتر است . همچنین به دلیل استفاده بیشتر ام دی اف در ساختار ظاهری این پارتیشن ، امکان ایجاد بیشترین هماهنگی در محیط و همچنین امکان ایجاد هارمونی بیشتر بین مبلمان اداری و پارتیشن های اداری فراهم است .
مشاهده عکسهای بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/3006/nafis-nakh-partition-and-desk.html
تلفن تماس با مشاورین نفیس کاران: 02122131154 / 02122147514
 • ۴۵ بازدید
  ایستایی و مقاومت پارتیشن اداری گسترش ، به دلیل فرم طراحی و استفاده بیشتر از پرکننده ها به جای شیشه به نسبت سایر پارتیشن ها بسیار بالاتر است . همچنین به دلیل استفاده بیشتر ام دی اف در ساختار ظاهری این پارتیشن ، امکان ایجاد بیشترین هماهنگی در محیط و همچنین امکان ایجاد هارمونی بیشتر بین مبلمان اداری و پارتیشن های اداری فراهم است .
مشاهده عکسهای بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/3006/nafis-nakh-partition-and-desk.html
تلفن تماس با مشاورین نفیس کاران: 02122131154 / 02122147514
 • ۴۱ بازدید
  ایستایی و مقاومت پارتیشن اداری گسترش ، به دلیل فرم طراحی و استفاده بیشتر از پرکننده ها به جای شیشه به نسبت سایر پارتیشن ها بسیار بالاتر است . همچنین به دلیل استفاده بیشتر ام دی اف در ساختار ظاهری این پارتیشن ، امکان ایجاد بیشترین هماهنگی در محیط و همچنین امکان ایجاد هارمونی بیشتر بین مبلمان اداری و پارتیشن های اداری فراهم است .
مشاهده عکسهای بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/3006/nafis-nakh-partition-and-desk.html
تلفن تماس با مشاورین نفیس کاران: 02122131154 / 02122147514
 • ۳۸ بازدید
  ایستایی و مقاومت پارتیشن اداری گسترش ، به دلیل فرم طراحی و استفاده بیشتر از پرکننده ها به جای شیشه به نسبت سایر پارتیشن ها بسیار بالاتر است . همچنین به دلیل استفاده بیشتر ام دی اف در ساختار ظاهری این پارتیشن ، امکان ایجاد بیشترین هماهنگی در محیط و همچنین امکان ایجاد هارمونی بیشتر بین مبلمان اداری و پارتیشن های اداری فراهم است .
مشاهده عکسهای بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/3006/nafis-nakh-partition-and-desk.html
تلفن تماس با مشاورین نفیس کاران: 02122131154 / 02122147514
 • ۴۵ بازدید
  پروژه شرکت پخش پادرا:
پارتیشن اداری دوجداره گسترش به گونه ای طراحی شده تا با کم شدن شیشه و استفاده بیشتر از پرکننده ها و پانل های غیر شیشه ای، محیط محفوظ تر و کم دیدتر به نظر بیاید .استفاده از پارتیشن گسترش در محل هایی که نیاز به رد نشدن صدا بین دو محیط دارند پیشنهاد می شود. به عبارتی این محصول بهترین پارتیشن برای دفاتر وکلا و پارتیشن مناسبی برای دفاتر پزشکان است.
اطلاعات بیشتر در:http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/27-gostaresh-office-partition
تلفن تماس تهران:02122147514 - 02122131154
 • ۳۴ بازدید
  پروژه شرکت پخش پادرا:
پارتیشن اداری دوجداره گسترش به گونه ای طراحی شده تا با کم شدن شیشه و استفاده بیشتر از پرکننده ها و پانل های غیر شیشه ای، محیط محفوظ تر و کم دیدتر به نظر بیاید .استفاده از پارتیشن گسترش در محل هایی که نیاز به رد نشدن صدا بین دو محیط دارند پیشنهاد می شود. به عبارتی این محصول بهترین پارتیشن برای دفاتر وکلا و پارتیشن مناسبی برای دفاتر پزشکان است .
اطلاعات بیشتر در:http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/27-gostaresh-office-partition
تلفن تماس تهران:02122147514 - 02122131154
 • ۴۴ بازدید
  پروژه شرکت پخش پادرا : 
پارتیشن اداری دوجداره گسترش به گونه ای طراحی شده تا با کم شدن شیشه و استفاده بیشتر از پرکننده ها و پانل های غیر شیشه ای ، محیط محفوظ تر و کم دیدتر به نظر بیاید .استفاده از پارتیشن گسترش در محل هایی که نیاز به رد نشدن صدا بین دو محیط دارند پیشنهاد می شود . به عبارتی این محصول بهترین پارتیشن برای دفاتر وکلا و پارتیشن مناسبی برای دفاتر پزشکان است .
اطلاعات بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/27-gostaresh-office-partition
تلفن تماس تهران: 02122147514 - 02122131154
 • ۶۴ بازدید
  پروژه شرکت پخش پادرا : 
پارتیشن اداری دوجداره گسترش به گونه ای طراحی شده تا با کم شدن شیشه و استفاده بیشتر از پرکننده ها و پانل های غیر شیشه ای ، محیط محفوظ تر و کم دیدتر به نظر بیاید .استفاده از پارتیشن گسترش در محل هایی که نیاز به رد نشدن صدا بین دو محیط دارند پیشنهاد می شود . به عبارتی این محصول بهترین پارتیشن برای دفاتر وکلا و پارتیشن مناسبی برای دفاتر پزشکان است .
اطلاعات بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/27-gostaresh-office-partition
تلفن تماس تهران: 02122147514 - 02122131154
 • ۲۴ بازدید
  پارتیشن اداری گسترش به گونه ای طراحی شده تا با کم شدن شیشه و استفاده بیشتر از پرکننده ها و پانل های غیر شیشه ای ، محیط محفوظ تر و کم دیدتر به نظر بیاید . فریم دور شیشه ها نیز باعث شده تا کمترین دیدی که گاهی از کنار پرده کرکره ها حتی در حالت بسته هم وجود دارد پوشیده شود و دید دو بخش تفکیک شده به میزان 0 کاهش پیدا کند .
استفاده از پارتیشن گسترش در محل هایی که نیاز به رد نشدن صدا بین دو محیط دارند پیشنهاد می شود .
اطلاعات بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/office-partitions-tehran
 • ۳۶ بازدید
  پارتیشن اداری گسترش به گونه ای طراحی شده تا با کم شدن شیشه و استفاده بیشتر از پرکننده ها و پانل های غیر شیشه ای ، محیط محفوظ تر و کم دیدتر به نظر بیاید . فریم دور شیشه ها نیز باعث شده تا کمترین دیدی که گاهی از کنار پرده کرکره ها حتی در حالت بسته هم وجود دارد پوشیده شود و دید دو بخش تفکیک شده به میزان 0 کاهش پیدا کند .
استفاده از پارتیشن گسترش در محل هایی که نیاز به رد نشدن صدا بین دو محیط دارند پیشنهاد می شود .
اطلاعات بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/office-partitions-tehran
 • ۲۸ بازدید
  پارتیشن اداری گسترش به گونه ای طراحی شده تا با کم شدن شیشه و استفاده بیشتر از پرکننده ها و پانل های غیر شیشه ای ، محیط محفوظ تر و کم دیدتر به نظر بیاید . فریم دور شیشه ها نیز باعث شده تا کمترین دیدی که گاهی از کنار پرده کرکره ها حتی در حالت بسته هم وجود دارد پوشیده شود و دید دو بخش تفکیک شده به میزان 0 کاهش پیدا کند .
استفاده از پارتیشن گسترش در محل هایی که نیاز به رد نشدن صدا بین دو محیط دارند پیشنهاد می شود .
اطلاعات بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/office-partitions-tehran
 • ۳۲ بازدید
  پارتیشن اداری گسترش به گونه ای طراحی شده تا با کم شدن شیشه و استفاده بیشتر از پرکننده ها و پانل های غیر شیشه ای ، محیط محفوظ تر و کم دیدتر به نظر بیاید . فریم دور شیشه ها نیز باعث شده تا کمترین دیدی که گاهی از کنار پرده کرکره ها حتی در حالت بسته هم وجود دارد پوشیده شود و دید دو بخش تفکیک شده به میزان 0 کاهش پیدا کند .
استفاده از پارتیشن گسترش در محل هایی که نیاز به رد نشدن صدا بین دو محیط دارند پیشنهاد می شود .
اطلاعات بیشتر در: http://www.nafiskaran.com/office-partitions-tehran
 • ۷۰ بازدید
  پروژه امید ماه مهر-پارتیشن گسترش
ایستایی و مقاومت پارتیشن اداری گسترش ، به دلیل فرم طراحی و استفاده بیشتر از پرکننده ها به جای شیشه به نسبت سایر پارتیشن ها بسیار بالاتر است . همچنین به دلیل استفاده بیشتر ام دی اف در ساختار ظاهری این پارتیشن ، امکان ایجاد بیشترین هماهنگی در محیط و همچنین امکان ایجاد هارمونی بیشتر بین مبلمان اداری و پارتیشن های اداری فراهم است .
مشاهده مدلهای بیشتر در:
http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/27-gostaresh-office-partition
 • ۴۶ بازدید
  پروژه امید ماه مهر-پارتیشن گسترش
ایستایی و مقاومت پارتیشن اداری گسترش ، به دلیل فرم طراحی و استفاده بیشتر از پرکننده ها به جای شیشه به نسبت سایر پارتیشن ها بسیار بالاتر است . همچنین به دلیل استفاده بیشتر ام دی اف در ساختار ظاهری این پارتیشن ، امکان ایجاد بیشترین هماهنگی در محیط و همچنین امکان ایجاد هارمونی بیشتر بین مبلمان اداری و پارتیشن های اداری فراهم است .
مشاهده مدلهای بیشتر در:
http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/27-gostaresh-office-partition
 • ۳۹ بازدید
  پروژه امید ماه مهر-پارتیشن گسترش
ایستایی و مقاومت پارتیشن اداری گسترش ، به دلیل فرم طراحی و استفاده بیشتر از پرکننده ها به جای شیشه به نسبت سایر پارتیشن ها بسیار بالاتر است . همچنین به دلیل استفاده بیشتر ام دی اف در ساختار ظاهری این پارتیشن ، امکان ایجاد بیشترین هماهنگی در محیط و همچنین امکان ایجاد هارمونی بیشتر بین مبلمان اداری و پارتیشن های اداری فراهم است .
مشاهده مدلهای بیشتر در:
http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/27-gostaresh-office-partition
 • ۵۵ بازدید
  پروژه امید ماه مهر-پارتیشن گسترش
ایستایی و مقاومت پارتیشن اداری گسترش ، به دلیل فرم طراحی و استفاده بیشتر از پرکننده ها به جای شیشه به نسبت سایر پارتیشن ها بسیار بالاتر است . همچنین به دلیل استفاده بیشتر ام دی اف در ساختار ظاهری این پارتیشن ، امکان ایجاد بیشترین هماهنگی در محیط و همچنین امکان ایجاد هارمونی بیشتر بین مبلمان اداری و پارتیشن های اداری فراهم است .
مشاهده مدلهای بیشتر در:
http://www.nafiskaran.com/office-partition/item/27-gostaresh-office-partition
 • ۳۸ بازدید
  پروژه باتیس- پارتیشن اداری دوجداره اجلاس
ترکیبی زیبا از شیشه های بلند و عمودی و فریم MDF برای نوردهی بهتر و بیشتر به محیط اداری
http://www.nafiskaran.com/3007/batis-office-partition.html
 • ۶۷ بازدید
  پروژه باتیس- پارتیشن اداری دوجداره اجلاس
ترکیبی زیبا از شیشه های بلند و عمودی و فریم MDF برای نوردهی بهتر و بیشتر به محیط اداری
http://www.nafiskaran.com/3007/batis-office-partition.html
 • ۶۵ بازدید
  پروژه باتیس- پارتیشن اداری دوجداره اجلاس
ترکیبی زیبا از شیشه های بلند و عمودی و فریم MDF برای نوردهی بهتر و بیشتر به محیط اداری
http://www.nafiskaran.com/3007/batis-office-partition.html
 • ۵۹ بازدید
  پروژه باتیس- پارتیشن اداری دوجداره اجلاس
ترکیبی زیبا از شیشه های بلند و عمودی و فریم MDF برای نوردهی بهتر و بیشتر به محیط اداری
http://www.nafiskaran.com/3007/batis-office-partition.html
 • ۶۵ بازدید
  پروژه البرز گرافیک - پارتیشن اداری دوجداره اجلاس
ترکیبی زیبا از شیشه های بلند و عمودی و فریم MDF برای نوردهی بهتر و بیشتر به محیط اداری
http://www.nafiskaran.com/3000/alborsgraphic-office-furniture.html
 • ۶۲ بازدید
  پروژه البرز گرافیک - پارتیشن اداری دوجداره اجلاس
ترکیبی زیبا از شیشه های بلند و عمودی و فریم MDF برای نوردهی بهتر و بیشتر به محیط اداری
http://www.nafiskaran.com/3000/alborsgraphic-office-furniture.html