در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۱ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۶۴ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۴۶ بازدید
  آدمها همدیگر را پیدا می کنند…
از فاصله های خیلی دور، 
از تهِ نسبت های نداشته…
انگار جایی نوشته بود که این ها باید کنار هم باشند!!
می شوند همدم ، 
می شوند دوست ، 
مى شوند رفیق ، 
اصلا می شوند جانِ شیرین..!!
درست می نشینند روی تاقچۀ دلِ هم …
حرفهایشان یک جورِ خوبی دلنشین است،
دل برای خنده هاشان ضعف می رود؛
اصلا بودنشان شیرین است !!!!
وقتی هم که نیستند،
هی همدیگر را مرور می کنند و مُدام گوش به زنگ آمدن هم هستند.
خدا این آدمها را نگیرد از آدمها. 
زندگیتون پر از آدمهای خوب...
 • ۳۴ بازدید
 • ۱۲۲ بازدید
  بیش از اندازه فکر کردن...
لذت بردن از زندگی را از شما میگیرد.
هر لحظه امکان داره زنگ زمان
صدا کند
و نفس قطع بشود.
پس چرا از زندگی لذت نمیبریم؟؟
در ابتدای جاده موفقیت ،
همه تنها هستیم این عملکرد ماست،
که دنیا را به همراهی فرا میخواند...
 • ۳۹ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۴۲ بازدید
  چیز ها دیدم در روی زمین : 
کودکی دیدم، 
ماه را بو می کرد
قفسی بی در دیدم که در آن، روشنی پر پر میزد.
نردبانی که از آن، 
عشق میرفت به بام ملکوت .... 

سهراب سپهری
 • ۲۳۲ بازدید
  ﭘﺎﻳﺎﻥ آﺩﻣﻴﺰﺍﺩ ﺑﻲ ﺧﺪﺍﻳﻴﺴﺖ...
ﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻌﺸﻮﻕ...
ﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻳﺎﺭ...
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ...
ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﭘﺎﻳﺎﻥ آﺩﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ...!
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻲ ﺧﺪﺍﻳﻲ...
آﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻴﻜﻨﺪ..
 • ۴۱ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۴۴ بازدید
  مــا دراین دنیــا نیستیــم ،
دنیــا در درون مــاست.
هـررشته از "دی اِن اِی "مــا 
کلِ تاریخ تـکامـل حیات را حمل می کند.
درک ایـن واقعیـت ، 
"کلیــد زنـــدگـی" مـــاست.
و راه ورود بـه آزادی نــامحـــدود است…
وقتی درک کنیــد که هــر آنچــه در دیــگــران وجـــود دارد،
در درون شمــا هم هست، 
تمـام دنیـایتــان تغییـــر می کنـــد …!
 • ۳۱ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۶۴ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۴۸ بازدید
  #
  ۱۵:۳۵ ۹۴/۰۳/۶
  ها ها ها ها اولین لایک ‌کننده منم منم که بچه خوش قدم از فرذدا لایکاتون زیاد میشه :) :)
 • ۳۶ بازدید