در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۸ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۳۱ بازدید
  جُکِسْتٰٖانْ:
@jokestan
ﺍﺯ ﺣﯿﻒ ﻧﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩ?
 ﮔﻔﺖ: هوووو ﺩﻭﻣﺎاااﻫﻪ !

 ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﺑﺎ ﮐﯽ؟

 ﮔﻔﺖ: ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺍﻣﺎﺩﻣﻮنه
 • ۲۷ بازدید
  ۱۸:۲۴ ۹۶/۰۱/۲۸
  این جک از جکستان عالی بود گذاشتم تا ببینید
  ۱۸:۲۳ ۹۶/۰۱/۲۸
  جُکِسْتٰٖانْ: @jokestan
 • ۳۰ بازدید
  ۱۸:۲۵ ۹۶/۰۱/۲۸
  این عکس قشنگه. از طرف عزیزترین فرد زندگیم تائید شده. باشد که خوشش آید
 • ۲۵ بازدید
 • ۲۷ بازدید
  kiashahr
 • ۲۹ بازدید
 • ۲۲ بازدید
  morteza