در حال بارگذاری
بالا
 • ۶۳ بازدید
  این آقایانی که آیت الله زاده هم هستند رییس مجلس و رییس کمیسیون امنیت ملی در خانه خودشان در جمهوری اسلامی آنقدر مدیریت ندارند که بتوانند از هویت و حیثیت خوشان دفاع کنند چگونه انتظار هست که از حق مسلم ما در سایر موارد و علی الخصوص بحث هسته ای دفاع کنند .؟؟؟؟؟
http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13940316000987
 • ۱۱۹ بازدید
  این آقایانی که آیت الله زاده هم هستند رییس مجلس و رییس کمیسیون امنیت ملی در خانه خودشان در جمهوری اسلامی آنقدر مدیریت ندارند که بتوانند از هویت و حیثیت خوشان دفاع کنند چگونه انتظار هست که از حق مسلم ما در سایر موارد و علی الخصوص بحث هسته ای دفاع کنند .؟؟؟؟؟
http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13940316000987
 • ۵۳ بازدید
  ایرانی ایرانی بخر
 • ۱۸۲ بازدید
  ایرانی غیرت داشته باش
 • ۷۴ بازدید
  کلیپ صوتی جنجالی و پرشور و انقلابی از استاد عباسی : آقای روحانی به جای اینکه جواب حرفهای ما را بدهد از من شکایت کرده است/من سکوت نمیکنم وقتی رفتم زندان تمام اسناد و مدارک منتشر میشوند/ اگر من رفتم زندان دستگاه های رسانه ای 99 درصد حرفهایی که من در دانشگاه امیر کبیر نگفتم را منتشر میکنند / آقای روحانی شما 10 سال گذشته من را به زندان انداختید جه چیزی به دست آوردید؟«حتما گوش کنید و تا حد امکان نشر دهید بسیار مهم است»
  ۱۷:۱۸ ۹۴/۰۳/۸
  http://bayanbox.ir/info/5517913503321166097/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA