در حال بارگذاری
بالا
 • ۸۷ بازدید
 • ۸۷ بازدید
  سایت ما
 • ۹۷ بازدید
 • ۶۴ بازدید
  انجام دو پروژه نرم افزاری ماشین حساب توسط دو گروه از دانش آموختگان جهت دسترسی به سورس های می توانید به آدرس ذیل مراجعه فرمایید : http://mlorzadeh.blog.ir/1394/12/28/سورس-های-نرم-افزار-ماشین-حساب-به-زبان-C-net
 • ۱۰۱ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مسجد لرزاده
 • ۱۲۳ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۷۸ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۹۸ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۱۲۶ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۵۷ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۶۰ بازدید
  جلسه پنجم دوره مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی
 • ۱۳۳ بازدید
  تصویر کلاس برگزای دوره های فناوری اطلاعات پایگاه
 • ۷۹ بازدید
  کلاس برگزاری دوره های فناوری اطلاعات پایگاه