در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۶ بازدید
 • ۷۴ بازدید
  سایت ما
 • ۶۵ بازدید
 • ۴۴ بازدید
  انجام دو پروژه نرم افزاری ماشین حساب توسط دو گروه از دانش آموختگان جهت دسترسی به سورس های می توانید به آدرس ذیل مراجعه فرمایید : http://mlorzadeh.blog.ir/1394/12/28/سورس-های-نرم-افزار-ماشین-حساب-به-زبان-C-net
 • ۶۶ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مسجد لرزاده
 • ۱۰۵ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۵۲ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۷۱ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۱۰۰ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۴۶ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۴۴ بازدید
  جلسه پنجم دوره مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی
 • ۱۱۰ بازدید
  تصویر کلاس برگزای دوره های فناوری اطلاعات پایگاه
 • ۶۹ بازدید
  کلاس برگزاری دوره های فناوری اطلاعات پایگاه