در حال بارگذاری
بالا
 • ۸۳ بازدید
 • ۸۲ بازدید
  سایت ما
 • ۹۲ بازدید
 • ۵۸ بازدید
  انجام دو پروژه نرم افزاری ماشین حساب توسط دو گروه از دانش آموختگان جهت دسترسی به سورس های می توانید به آدرس ذیل مراجعه فرمایید : http://mlorzadeh.blog.ir/1394/12/28/سورس-های-نرم-افزار-ماشین-حساب-به-زبان-C-net
 • ۹۶ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مسجد لرزاده
 • ۱۱۶ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۷۳ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۸۶ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۱۲۰ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۵۴ بازدید
  جلسه پنجم مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی بسیج مشجد لرزاده
 • ۵۳ بازدید
  جلسه پنجم دوره مفاهیم و برنامه نویسی مقدماتی
 • ۱۲۹ بازدید
  تصویر کلاس برگزای دوره های فناوری اطلاعات پایگاه
 • ۷۵ بازدید
  کلاس برگزاری دوره های فناوری اطلاعات پایگاه