در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۶ بازدید
  نماشویی ساختمان با طناب
 • ۱۲ بازدید
  شستشوی نمای ساختمان
 • ۱۳ بازدید
  نماشویی ساختمان با طناب
 • ۴۴ بازدید
  ۱۵:۲۳ ۹۷/۰۱/۲۲
  021-33466331-نماشویی/تحکیم صنعت/راپل/نصب سنگ درارتفاع/راپل/کاردرارتفاع/بالابر/نصب بالابر/داربست/نصب داربست/نانوی سنگ/آبگریز کردن نما/واترجت/شستشو باواترجت/شستشوی سنتی/رنگ آمیزی
  ۱۵:۲۰ ۹۷/۰۱/۲۲
  021-33466331-نماشوویی/تحکیم صنعت/راپل/حوادث/کف سابی/پولیش نما/شستشوی نما/پولیش نما/تخریب نما/طراحی نما/شیشه های اسپایدر/نصب شیشه درارتفاع/نماشور/نماشو/نمای کامپوزیت
  ۱۵:۴۲ ۹۶/۱۱/۳
  ممنون محمد جان
 • ۵۱ بازدید
  ۱۵:۴۴ ۹۶/۱۱/۳
  ممنونم محمد جان
  ۱۵:۴۴ ۹۶/۱۱/۳
  ممنونم محمد جان
  ۱۵:۳۷ ۹۶/۱۰/۲۴
  نماشویی ساختمان
 • ۴۹ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۵۶ بازدید
  ۰۲:۵۷ ۹۶/۰۴/۷
  .
  ۰۲:۵۶ ۹۶/۰۴/۷
  .
  ۰۲:۵۶ ۹۶/۰۴/۷
  .
 • ۴۵ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۴۴ بازدید
  ۱۱:۳۷ ۹۶/۱۱/۹
  نورپردازی نما/پیچ ورولپلاک/دسترسی باطناب/ساختمان/ساختمان سازی/آچارکشی درارتفاع/آچارکشی/جوشکاری درارتفاع/رنگ آمیزی/رنگ آمیزی نما/کامپوزیت/صنعت ساختمان/نما/مرمت نما/شستشوی وید یانورگیر/راپل/کاردرارتفاع/بالابر/نصب بالابر/داربست/نصب داربست/نماشو/
  ۱۱:۲۷ ۹۶/۱۱/۹
  021-33466331/نماشویی/تحکیم صنعت/راپل/حوادث/کف سابی/نما/پولیش نما/طراحی نما/تخریب نما/شیشه های اسپایدر/رنگ آمیزی نمای ساختمان/تعویض شیشه/پیمانکاری/پیمانکاری نمای ساختمان/شستشوی نما بدون داربست/دسترسی باطناب/بازسازی نما/نماشویی ساختمان های آجری
 • ۵۴ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۶۲ بازدید
 • ۵۴ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۴۷ بازدید
  ۱۶:۳۰ ۹۷/۰۱/۱۸
  021-33466331/نماشویی/تحکیم صنعت/راپل حوادث/کف سابی/پولیش/پولیش نما/شست وشوی نما/شستشوی نما/پولیش/نما/تخریب نما/طراحی نما/شیشه های اسپایدر/نصب شیشه درارتفاع/نماشور/نماشو/نمای کامپوزیت/نصب سنگ درارتفاع/
 • ۴۵ بازدید
 • ۶۴ بازدید
 • ۴۷ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۵۳ بازدید
 • ۶۴ بازدید
  حس ترس درکنار قدرت وشهامت بی ماننده رنگی ندارد  نماشویی ساختمان شرکت تحکیم صنعت صعود
  ۱۵:۴۵ ۹۶/۱۱/۳
  ممنون
  ۱۵:۴۴ ۹۶/۱۱/۳
  متشکرم محمد
  ۱۶:۳۴ ۹۶/۱۰/۲۷
  نماشویی بدون داربست/نماشویی باطناب/نماشویی ساختمان های آجری/شستشوی ویترین های فروشگاهی/شستشوی دکل های مخابراطی/نماشویی/شستشوی نما/پیچ ورولپلاک/درزانقطاع/دسترسی باطناب/داربست/نصب داربست/بالابر/نصب بالابر/کلایمبر/نصب کلایمبر/نورپردازی/نورپردازی
 • ۸۲ بازدید
  بچه ها یکم برید عقب تر تا عکستون قشنگتر بیفته .ها هاها....... تحکیم صنعت شستشوی نما ساختمان
 • ۱۴۶ بازدید
  عکس خیلی زیبا در پل بوآز استانبول -------شستن نمای ساختمان شرکت تحکیم صنعت صعود
  ۱۵:۴۵ ۹۶/۱۱/۳
  ممنون
  ۱۷:۰۹ ۹۶/۱۰/۲۵
  نصب نورگیر/نصب توری/نماشویی باطناب/شستشوی نما بدون داربست/نماشویی بدون داربست/شستشوی دکل های مخابراطی/شستشوی برج های بزرگ//پولیش نما/نماشویی/شستشوی نما/پیچ ورولپلاک/نما/راپل/داربست/بالابر/نورپردازی نمکا/راه سازی/پل سازی/سد سازی/آچارکشی درارتفاع
  ۱۷:۰۷ ۹۶/۱۰/۲۵
  021-33466331/نماشویی/تحکیم صنعت/راپل/آبندی نما/آچارکشی/آچارکشی درارتفاع/جوشکاری/جوشکاری درارتفاع/واترسندبلاس/سندبلاس/رنگ آمیزی نمای ساختمان/تعویض شیشه/نصب شیشه/نصب شیشه باتکنیک راپل/نمای کامپوزیت/شستشوی ویترین های فروشگاهی /
 • ۸۰ بازدید
  همه عکس ها یه نقطه ایمن پشتش دیدم ولی این عکس را وقتی میبینم مو به تنم سیخ میشه واقعا این کار کار هرکسی نیست خیلی وجود داره فکرشو کنید ادسه کنه چی میشه.خخخخخ شرکت تحکیم صنعت شستشوی نمای ساختمان
 • ۶۵ بازدید
  خطرناکترین سلفی های جهان -نماشویی