در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۰ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۳۳ بازدید
  ۱۹:۳۷ ۹۵/۰۱/۴
  خیلی زیباست
 • ۳۴ بازدید
  عیدتون مبارک
 • ۳۳ بازدید
 • ۴۰ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۱۸۵ بازدید
  باران که می بارد، جدایی درد دارد
دل کندن از یک آشنایی درد دارد …

هی شعرِ تر در خاطرم می آید اما
آواز هم بی همنوایی درد دارد

وقتی به زندان کسی خو کرده باشی
بال و پرت، روز رهایی درد دارد !

دیگر نمی فهمی کجایی یا چه هستی …
آشفتگی، سر به هوایی درد دارد

تقصیر باران نیست این دیوانگی ها
تنها شدن در هر هوایی درد دارد ….
 • ۶۰ بازدید
  آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند
سالیان بسیاری نمی بایست
دریافتی را
که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است ...
 • ۳۶ بازدید
  فصل زیبای پاییز
  ۱۲:۰۶ ۹۵/۰۱/۳
  زردآلو
  ۱۳:۵۳ ۹۴/۰۸/۶
  درخت چیه؟