در حال بارگذاری
بالا
 • ۶۴ بازدید
  بزرگترین چتر جهان، چین
 • ۴۳ بازدید
  آپارتمان قوری،چین
 • ۴۸ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۶۵ بازدید
 • ۷۱ بازدید
 • ۷۳ بازدید
 • ۹۴ بازدید
  طبیعت
 • ۴۳ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۳۲ بازدید
  آدرس اینستاگرام، بیاید خوشحال میشمmansoor_29_b
 • ۳۷ بازدید
 • ۷۱ بازدید
 • ۶۶ بازدید
  ۰۸:۵۴ ۹۴/۰۸/۱۵
  عالی برادر
 • ۸۷ بازدید
  یادش بخیر
 • ۳۳۹ بازدید
  مستی ما مستی از هر جـام نیست
مست گشتن کار هر بـد نـام نیست

ما ز جـام دوست، مستی می کنیم
خویش را فـارغ ز هستی می کنیم

می، پلیـــدی را ز سر بیـرون کند
عشق را در جـام دل، افزون کند

چون که ما مستیم و از هستی تهی
کی شود هستی، به مستی منتهی؟

مست، یعنی: عاشقی بی قید و بند
فـــارغ از بود و نبود و چون و چند

فهـم عاقل را به عاشق، راه نیست
هرچه گویم باز میگویی که چیست؟

بایـــد اول ، تـــرک هشیاری کنی
عشق را در خویشتن جاری کنی

هر زمان گشتی تو مست جام عشق
خویش را انــداختـــی در دام عشق
 • ۵۸ بازدید
  ۰۸:۵۵ ۹۴/۰۸/۱۵
  خدا همه رو نجات بده
  ۱۱:۰۶ ۹۴/۰۷/۲
  عالی و بسیارناراحت کننده
 • ۱۵۹ بازدید
  فرا رسیدن گل سر سبد فصلها، پاییز عاشقان بر دوستان مبارک
  ۰۱:۱۹ ۹۴/۰۷/۱
  فوق العاده اس ...لااایک
 • ۴۲ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۵۱ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۵۱ بازدید
 • ۶۲ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۵۳ بازدید
  ۱۱:۰۷ ۹۴/۰۷/۲
  تامل برانگیزه
 • ۴۰ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۴۵ بازدید
  دوستت دارم.....
 • ۷۱ بازدید
 • ۴۸ بازدید
 • ۷۸ بازدید
  تفاوت دو نسل