در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۹۸ بازدید
  به چشمانت بیاموزکه هرکس ارزش دیدن ندارد
  ۰۰:۱۴ ۹۳/۰۵/۴
  میخوای بخوابی
  ۰۰:۱۲ ۹۳/۰۵/۴
  محبت آتشی در جانم افروخت که تا دامان محشر بایدم سوخت عجب پیراهنی بهرم بریدی که خیاط اجل میبایدش دوخت
  ۰۰:۱۲ ۹۳/۰۵/۴
  باشه شب خوش