در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۲۸ بازدید
  رفقایم همگی از من آلوده سرند...
کربلایم نبر اما رفقایم بروند...
  ۲۰:۴۷ ۹۴/۰۸/۱۶
  عمار عزیز پیج جنبش ممانعت از جنگ با خدا رو تبلیغ کنید، یکی از کارهایی که بسیار بسیار مهم تر از باقی مسائل هست برای امام زمان باهاش قدم برداشته شده همین ربا است.. @Reba_ir
  ۲۰:۳۶ ۹۴/۰۸/۱۶
  ان شاالله...التماس دعا
  ۲۰:۱۴ ۹۴/۰۸/۱۶
  امسال مارو نطلبیدن.. امیدوارم در عرصه های دیگه آقا مارو بطلبه تا برای امام زمان کار کنیم..
 • ۳۹۵ بازدید
  با اشک و غم همرازم و ...
می سوزم و میسازم و ... 
می خوانمت شب تا سحر...
دلتنگم ای کرببلا...
 • ۱۳۶ بازدید
  نامه حضرت آقا به رئیس جمهور:
جنابعالی با سابقه‌ی چند دهه حضور در متن مسائل جمهوری اسلامی طبعاً دانسته‌اید که دولت ایالات امریکا در قضیه‌ی هسته‌ئی و نه در هیچ مسأله‌ی دیگری، در برابر ایران رویکردی جز "خصومت و اخلال" در پیش نگرفته است و در آینده هم "بعید است" جز این روش عمل کند.
  ۲۲:۰۸ ۹۴/۰۷/۲۹
  ما اکثر العبر واقل الاعتبار
 • ۸۱ بازدید
  KHAMENEI.IR
 • ۲۳۳ بازدید
  عمه جان این سر مطهر را کمکم میکنی که بردارم؟
شامیان ای حرامیان دیدید راست گفتم که من پدر دارم...؟
  ۰۸:۵۹ ۹۴/۰۷/۲۵
  ✓ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺩﺭ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ✓ ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺷﺐ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺑﻮﺩ ﻳﻚ ﺩﻧﻴﺎ ﺷﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﻬﺠﺖ ﻭ ﻣﺴﺮﺕ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮﺩ. ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﻮﻫﺎﻯ ﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺳﺘﺮﺩﻧﺪ، ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺟﺸﻦ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ. ﺧﻴﻤﻪ ﺍﻯ ﺑﻮﺩ ﻧﺎﻡ ( (ﺧﻴﻤﻪ ﺗﻨﻈﻴﻒ ) ) ﻛﺴﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮﺩ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺧﻴﻤﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ( (ﺑُﺮَﻳﺮ) ) ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﺰﺍﺡ ﻭ ﺷﻮﺧﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺮ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﻣﺸﺐ ﻛﻪ ﺷﺐ ﻣﺰﺍﺡ ﻧﻴﺴﺖ! ﺑﺮﻳﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ: ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﻣﺰﺍﺡ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﻟﻰ ﺍﻣﺸﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺰﺍﺡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻢ! ﺁﻥ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺧﻴﻤﻪ‌ﻫﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺻﻮﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﺫﻛﺮ ﻭﺩﻋﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻰ ﺷﺪ. ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻮﺵ ﺁﻥ ﺑﻠﺒﻠﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﺍﻟﺤﺎﻥ ﻓﻀﺎ ﺭﺍ ﭘﺮﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻄﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺧﻴﻤﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮﻳﻦ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ، ﻣﻰ ﮔﻔﺖ: ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﻤﻪ‌ﻫﺎ ﻟﺎﻧﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻨﺴﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﻥ ﺣﺴﻴﻦ (ﻉ ) ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺭﺩگار ﺧﻮﻳﺶ خلوت ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﺯ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ توﺑﻪ ﻣﻰ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺁﻳﺎ ﻣﺎﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ؟ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﺗﻮﺑﻪ؟ ﺣﺘﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺷﺐ ﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ؟! نام کتاب:حکایت ها و هدایت ها در آثار شهید مطهری نوشته: محمد جواد صاحبی
 • ۱۵۵ بازدید
  جار میزنم تو کوچه ها امام رضا رو دارم...
غصه ندارم بخدا امام رضا رو دارم...
اگه نرفتم کربلا امام رضا رو دارم...
 • ۹۶ بازدید
 • ۴۵۳ بازدید
  خوشحالی یعنی اینکه قرعه کشی مشهد باشه واسه سه نفر و یکیش شماره تو باشه...
امروز یه مشهد دراومد برام...
خوشحاااااااااالم.....
  ۲۰:۴۳ ۹۴/۰۷/۲۱
  محتاج دعا عزیزم چشم حتما.... ان شاالله به زودی قسمت شما هم بشه...
  ۲۰:۳۸ ۹۴/۰۷/۲۱
  خووووشششششش به حالتون...التماس دعای فراوان...حتما حتما به امام رضا بگو هوامو داشته باشه و نگام کنه....ممنوووون
 • ۱۲۸ بازدید
  سه تا صلوات خالصانه به نیت شفای این مریضا...
 • ۹۹۰ بازدید
  میزنه قلبم...
داره میاد دوباره باز بوی محرم...
  ۱۹:۴۹ ۹۴/۰۷/۲۱
  بله بفرمایید...
  ۰۱:۴۳ ۹۴/۰۷/۲۰
  اجازه کپی؟
 • ۲۸۸ بازدید
  همه جا حرف سفر، حرف حرم، حرف شماست...
چقدر صبر کنم نوبت من هم بشود...؟
 • ۱۲۹ بازدید
  به وسعت شب دلتنگی ام گرفتارم...
بیا و واسطه شو "بی حرم"، حرم بروم...
 • ۴۴۸ بازدید
  لبم در حسرت بوسه از آن شش گوشه ات مانده...
من و هجر حرم آقا...؟؟ خدا را خوش نمی آید...
 • ۱۳۷ بازدید
  حالا تمام شهر خبردار شدند که من...
حتی ز نان شب به تو محتاج تر شدم...
 • ۱۳۹ بازدید
  همه رفتند و من مانده ام و درد فراق... چشم من خشک شد و کرببلایی نرسید...
 • ۶۰۹ بازدید
  عشق یعنی کربلا...یعنی من و تنها حرم...
عشق یعنی عکس سلفی یادگاری با حرم...
ای خدا این روزها شش گوشه می خواهد دلم...
عشق یعنی اربعین پای پیاده تا حرم...
 • ۸۱ بازدید
  سلااااااااااااااام....
من اومدم بالاخره!!!
کسی نیست خوش آمد بگه؟؟
  ۰۰:۱۰ ۹۴/۰۷/۱۷
  خیلی ممنون...:)
  ۱۱:۴۸ ۹۴/۰۷/۱۶
  سللااااام خوش اومدین
  ۰۲:۱۴ ۹۴/۰۷/۱۶
  خوش آمد
 • ۳۱۳ بازدید
  قدر بشناسید مستان آخرین پیمانه را...
ساقی امشب می کند تعطیل این میخانه را...
گو به مهمانان که مهمانی به پایانش رسید...
خورده یا ناخورده باید ترک کرد این خانه را....
  ۲۱:۵۱ ۹۴/۰۸/۱۶
  منم مثل تو مات این قصه ام@BAHAR_1
  ۱۴:۲۶ ۹۴/۰۵/۸
  سلام ابجی مهسا..گوشیم فورمت شده شمارتو ندارم بهم پیام بده
 • ۱۲۲۴ بازدید
  لب خشک و نفس خسته مدد یا الله...
نامه ام را بده در دست اباعبدالله...
شب پایانی ماه رمضان لطفی کن...
اربعین پای پیاده حرم ثارالله...
 • ۱۴۴ بازدید
  یک عمر اگر روزه بگیریم و بگیرید و بگیرند...
همتا نشود با عطش و داغ لبان علی اصغر...
 • ۹۲ بازدید
 • ۲۰۹ بازدید
  امیدوارم امشب بهترین تقدیرها براتون رقم بخوره و در مقابل امتحان هایی که برامون در نظر میگیرن سربلند باشیم....
عاجزانه ازتون می خوام تو دعاهای قشنگتون من کمترین رو هم فراموش نکنید...
التماس دعای فرج...
یاعلی
  ۱۵:۱۷ ۹۴/۰۴/۱۶
  چشم
  ۱۵:۱۳ ۹۴/۰۴/۱۶
  حسنین بی #بابا شدن.. شیعه بی #بابا شد.. بهتر بگویم .. عالم بی #بابا شد
 • ۳۶۸ بازدید
  یا سریع الرضا...
یا الهی و سیدی و مولای...
یا من بیده ناصیتی...یا علیما بضری و مسکنتی...یا خبیرا بفقری و فاقتی...
ارحم من راس ماله الرجا...و سلاحه البکا...
اغفر لمن لا یملک الا الدعا...
یا غیاث المستغیثین...
  ۱۵:۰۳ ۹۴/۰۴/۱۶
  محتاج دعای شما...
  ۱۵:۰۲ ۹۴/۰۴/۱۶
  التماس دعا
 • ۱۳۸ بازدید
  *امام رضا (ع) علیه السلام می‌فرمایند: و نگاه به موهای زنان شوهر دار و غیر شوهردار حرام گردیده است چون موجب تهییج مردان شده و این تهییج موجب به فساد افتادن آنها و دست زدن به کارهای غیر حلال و زشت می شود. و همچنین است حکم هر چیز که مانند موی زنان موجب تهییج مردان بشود.
 • ۲۱۹ بازدید
  دوستان وظیفه ما نسبت به کسی که تو صفحه ش این مرجع رو تبلیغ و تمجید می کنه چیه؟
شخصی که اسم پروفایلش هست :mirza
  ۰۹:۱۱ ۹۴/۰۳/۱۶
  135عزیز/ان شاء الله همانطوری باشه که شما میفرمایید...با گذشت زمان حقایق روشن میشه
  135
  ۰۲:۵۴ ۹۴/۰۳/۱۶
  سلام علیکم(اولا)حضرت آیت الله العظمی حاج صادق شیرازی دام ظله از مراجع و علمای مشهور وبا سابقه علمی قدیم هستند،ایشان بیش از 30 سال است که درس خارج فقه و اصول میدهند،کسی که به مرحله درس دادن خارج رسیده مجتهد است،البته با قطع نظر از کتابهاهی فقهی استدلالی و اصولی که شاهد اعیان بر علمیتشان است(ثانیا)تمام دفاتر مراجع قم و نجف اشرف با دفتر ایشان در ارتباط هستند و جهات را کاملا به حد یک مرجع معتبر و مهم مراعات میکنند،و این یعنی تمام مراجع نه فقط اجتهاد ایشان را قبول دارند بلکه مرجعیتشان را هم به حد اعلی معتبر میدارند(ثالثا)معیار فقط تشیع است،یعنی باید شهادت به وحدانیت خدا و نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و شهادت و قبولی ولایت امیر المومنین و اولاد پاک و طاهرین و بیزاری از دشمنان آنان را داشته باشد،هیچ جای قرآن یا روایات نیامده که اگر کسی این نظام را قبول نداشته باشد کافر یا ملعون یا واجب القتل است!!یا کسی که مخالف رهبر این نظام باشد کافر باشد !(رابعا)لطفا فقط یک مورد را با سند معتبر بیاورید که این مرجع والا مقام درباره انتخاب ایران چه رسد به 88 اظهار نظر کرده باشند و چه رسد که موافق آنان حرفی زده باشند؟!(خامسا)این تهمتها و دروغهائی که کاربر مالک به این مرجع بزرگ جهان تشیع زد کار یه مشت بهائی و وهابی است و شاهدش سایتهای آنان است!(سادسا)اجازه روایت با اجازه اجتهاد فرق میکند،وآن چیزی که ایشان به آقای حبیب دادند اجازه روایت است که حائز اهمیت آنچنانی نمیباشد،(سابعا)سایت فتن کار انگلیس و فتنیهای بلوچی است لذا هیچ اعتباری به خزعبلاتی که میبافند نیست!(ثامنا)تمام مراجع در مورد شعائر حسینی فتوای صریح موافق دادند لذا احتیاجی به منحصر کردن به ایشان نیست.
  ۱۴:۳۱ ۹۴/۰۳/۱۵
  برادر خیلی معذرت میخوام اولا بنده تقریبا همسایشونم و با دوستان نزدیک بیتشون چه در ایران و چه در خارج در ارتباطم... دوما فتواهای فقها در هر دوره ایی تغییر میکنه مگر اینکه نص قران یا روایات متواتره باشه سوما فتوای مراجع بر اساس اجتهاده نه هرچه به میلشون نزدیک باشه انجام میدن(ایشون طبق نظر محققین درسشو تا اجتهاد نخوانده)چهارما متن صریح اجازه نامه یاسر حبیب در سایت شبکه فدک و سایت خودشان و سایت فتن موجوده///بازم از اینکه تند رفتم معذرت میخوام
 • ۴۳۸ بازدید
  خسته منشین که حدیبیه حنینی دارد...
عاقبت صلح حسن جنگ حسینی دارد...

# نفس تازه کنیم...
www.fans.hamedzamanimusic.com
  ۱۱:۱۴ ۹۴/۰۳/۱۶
  خدا خیرتون بده...
  ۱۰:۵۸ ۹۴/۰۳/۱۶
  سلام...چشم.....اصلاح می کنم
  ۲۲:۵۷ ۹۴/۰۳/۱۵
  سلام، ببخشید ولی واقعا خود آقای خامنه ای (حفظه الله ) راضی هستن که شما به عنوان یه دختر شیعه اسمتون رو همه اعم از محرم و نامحرم و پیر و جوون بدونن؟؟؟؟!!! لطفا عمارانه عمل کنید....التماس دعا....یا علی
 • ۲۷۰ بازدید
  ما یقین داریم آن سوی افق مردی هست...
مرد اگر هست بدانید که ناوردی هست...
ما نه مرداب که جوییم بیا برگردیم...
ما نمک خورده ی اوییم بیا برگردیم...
سفر دشت غریبی ست نفس تازه کنیم...
آخرین جنگ صلیبی ست نفس تازه کنیم...
  ۱۴:۴۱ ۹۴/۰۳/۱۴
  +++++
 • ۳۰۸ بازدید
  از خم محو ترین کوچه پدیدار شد و ...
و به خال لبت ای دوست گرفتار شد و ...
و همو گفت،چنین گفت کسی می آید...
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید...


# آهنگ نفس تازه کنیم حامد زمانی...
  ۰۸:۰۰ ۹۴/۰۴/۴
  سلام عزیزم من کاربر فدایی سید علی عستم این پیچ جذیدمه ............ لطفا فالو کن ...... یاعلی مدد
 • ۱۷۲ بازدید
  
آهنگ #نفس تازه کنیم منتشر شد...

باخبر باش که هنگامه ی استقبال است...
سیصد و سیزده آیینه و یک تمثال است...
  ۱۴:۰۴ ۹۴/۰۳/۱۴
  ✔✔✔✔
 • ۱۳۲ بازدید
  دل من...دلتنگ کربلای حسین...
  ۲۰:۳۶ ۹۴/۰۳/۷
  @mahsa_b ما نوه های ولایی اویس قرنیم ساکن کرببلائیم و به دور از وطنیم همگی گریه کن داغ شه بی کفنیم به مصیبات حسین بن علی سینه زنیم ذکر لبهای مجانین به هوای قتلگاه بأبی أنت و أمی یا أباعبدالله
 • ۶۴۱ بازدید
  این جمعه هم از دیدن رویت خبری نیست...
دیگر نفسم هم، نفس معتبری نیست...
رد می شود این جمعه و تا لحظه آخر...
از آمدن سبز تو اما اثری نیست...

کاش عادت نکرده بودیم به نیامدنت...

تعجیل در ظهور آقا 10 صلوات....
  ۰۰:۲۷ ۹۴/۰۲/۸
  ممنون...
  ۱۲:۳۶ ۹۴/۰۲/۷
  عالی بود
  ۱۹:۳۳ ۹۴/۰۲/۴
  سلام.ممنون لطف دارین شما...
 • ۵۶۲ بازدید
  از درد زمانه ی فلج میخوانم...
از ساحت آخرین حجج میخوانم...
در خلوت "لیلة الرغائب" آری...
"عجل لولیک الفرج" میخوانم...

دوستان عاجزانه التماس دعا....
 • ۱۱۸ بازدید
  عمه ی سادات سلام علیک...
ساعت 3 امروز ان شاءالله عازم هستم...
به شرط توفیق نائب الزیارتون هستم شمام لطفا دعام کنید...
یاعلی
  ۲۱:۵۵ ۹۴/۰۱/۳۱
  ممنون...بر شما نیز...التماس دعا
  ۲۱:۲۷ ۹۴/۰۱/۳۰
  فرارسیدن ماه رجب واعیادش رابهشا تبریک عرض میکنم
  ۱۰:۵۵ ۹۴/۰۱/۲۶
  سلام عزیز دلم...چشم...محتاج دعا...
 • ۴۳۰ بازدید
  این گل خوشگل هم تقدیم همه شما عزیزانی که تو این مدت فراموشم نکردید...
یه عذرخواهی هم بدهکارم به دوستانی که تگم کردن تو جاهای مختلف و متاسفانه نبودم که جوابشونو بدم...
ممنون از لطف همه شما...
  ۲۳:۰۱ ۹۴/۰۲/۱۶
  عالییییییییییییی
  ۰۰:۳۸ ۹۴/۰۲/۸
  خیلی قشنگه!وجودت مث گل زیباس!
  ۰۰:۲۳ ۹۴/۰۱/۲۶
  خواهش میکنم :-)
 • ۱۰۱ بازدید
  سلام دوستان...
بعد یک ماه و خورده ای دوباره توفیق شد خدمتتون برسم...
ببخشید اگه رفتنم یهوویی و بدون خداحافظی شد...
سال نوتون مبارک و فاطمی ان شاءالله....
  ۲۳:۵۶ ۹۴/۰۱/۲۴
  سلام مهساجان خوش اومدی سال نو مبارک ان شاءالله همیشه سلامت و موفق باشی
  ۲۱:۵۹ ۹۴/۰۱/۲۴
  وعلیکم السلام سال شما هم فاطمی
  ۲۱:۰۹ ۹۴/۰۱/۲۴
  ممنونم شیرین عزیزم...
 • ۱۶۷ بازدید
  سلام
این دسته گل تقدیم به همه شما دوستای لنزوری، که تو این مدت خیلی شرمندم کردین...
ممنون از محبتای همتون....
التماس دعا...
  ۲۲:۲۳ ۹۴/۰۱/۲۹
  دعا
  ۲۲:۲۳ ۹۴/۰۱/۲۹
  سلام خودتون گلید.خیلی ممنون.محتاجیم به دع
  ۲۳:۰۶ ۹۳/۱۲/۱۵
  مرسی
 • ۶۳۶ بازدید
  کشتی نساز ای نوح طوفان نخواهد آمد...
بر شوره زار دلها باران نخواهد آمد...
رفتی کلاس اول این جمله را عوض کن...
آن مرد تا نیاید، باران نخواهد آمد...
مولاجان...بی تاب آمدنت شده ام اما خوب می دانم چرا هنوز هم لایق بودنت نشده ام....
خدایا بحق صلوات های این هفته ما را لایق حضور مولا بگردان...
  ۱۲:۲۴ ۹۳/۱۲/۸
  شمردم جمعه هارا بی تو ای مرد....سراسر حسرت و رنج و غم و درد...شمار جمعه از حد فزون است...اقلا جمعه این هفته برگرد
 • ۱۵۷ بازدید
  ۰۰:۰۶ ۹۳/۱۲/۷
  در ضمن اگه میتونی در راستای طرحمون کمکی بکنی ، آدرس ایمیلم رو تو یکی از پستام گذاشتم . یا علی
  ۰۰:۰۵ ۹۳/۱۲/۷
  مهسا جان موفق باشی
  ۰۰:۰۴ ۹۳/۱۲/۷
  یاعلی... توضیح:zamani عنوان پیجی هست که توش بحث شده آدرس اینترنیش این هست : anita.ss
 • ۱۲۱ بازدید
  این موجود و اقوامش تو کانال کمیل و حنظله نذاشتن ما بفهمیم چه خبره!!! رسما از سر و کولمون بالا میرفتن!!
گفتم بذارم شمام فیض ببرین!!
  ۰۸:۴۶ ۹۴/۰۱/۲۶
  کانال کمیل... مناطق عملیاتی جنوب...
  ۲۱:۱۸ ۹۴/۰۱/۲۵
  کجا؟
 • ۱۰۷ بازدید
  جهان خلاصه سبزی ز راز خلقت توست...
و صبر گوشه ای از جلوه هایتان بانو...

سلام....
عید همگی مبارک ...
التماس دعا...
  ۰۰:۰۸ ۹۳/۱۲/۵
  سلام مهسا جان عید شماهم مبارک
  ۲۲:۰۱ ۹۳/۱۲/۴
  میلاد دخت حیدر کرار حضرت زینب بر شیعیان حیدری، فاطمی، حسینی، جعفری، مهدوی، ولایی، و بر تمام مسلمین مبارک . . .
  ۲۱:۴۱ ۹۳/۱۲/۴
  كوچه به كوچه لشگر كوفه شكست خورد / از دست شیر زنى كه نژادش اصیل بود
 • ۲۲۴ بازدید
  سلام آقای من...
این جمعه بازهم بی حضور شما گذشت...
شما بگو آقا،این هفته دیگر جواب دلم را چگونه بدهم...؟
جواب دلی که دیگر از دوری شما قرار ندارد...
خدا کند تا آمدنتان دوام بیاورم مولا...
صلواتهایمان نثارتان....
  ۱۸:۱۰ ۹۳/۱۲/۱
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ... اللهم عجل لولیک الفرج ...
  ۱۷:۳۲ ۹۳/۱۲/۱
  اللهم عجل لولیک الفرج
  ۱۵:۲۴ ۹۳/۱۲/۱
  اللهم عجل لولیک الفرج . . .
 • ۱۹۲ بازدید
  دلتون نخواد یه وقت...!!! اینجا زنجانه ...
  ۲۳:۱۵ ۹۳/۱۲/۱۱
  :)
  ۲۰:۳۴ ۹۳/۱۲/۱۱
  بازم همون ی ذره رو دارید
  ۱۹:۴۹ ۹۳/۱۲/۱۱
  والا الان خشکه نفیسه جان...همون یه ذره بود...
 • ۱۲۱ بازدید
  امروز با بابام رفتیم مدرسه و کارناممو گرفتیم...
بعدشم رفتیم پارک و کلی بازی کردیم...
خیلی خوش گذشت...
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا بابا دارم...
  ۲۲:۰۵ ۹۳/۱۱/۳۰
  :'(
  ۱۹:۴۷ ۹۳/۱۱/۳۰
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم وحشرنا معهم . . .
 • ۱۱۹ بازدید
  طلائیه...

هنوزم یه عاشقی هست،حرم شما نرفته...دیگه روش نمیشه جایی بگه کربلا نرفته....
  ۲۰:۱۴ ۹۳/۱۱/۲۸
  بارون میباره آره بارون اشک...مثل گریه های شب آخره...
  ۲۰:۱۴ ۹۳/۱۱/۲۸
  ان شاءالله دوباره قسمتت میشه فاطمه جون...
  ۲۱:۲۰ ۹۳/۱۱/۲۷
  طلییه مس رو طلا میکنه تو گرمای فکه بارون میباره
 • ۱۲۲ بازدید
  اروندکنار...

من گرچه نوکرم،حرمت را ندیده ام...وای از خجالتی که مرا می کند حقیر...
  ۲۰:۱۳ ۹۳/۱۱/۲۸
  سلام.بله یکشنبه برگشتم
  ۲۳:۴۳ ۹۳/۱۱/۲۷
  شما تازگی ها رفتی جنوب و مناطق؟