در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۸۳ بازدید
  ....
  ۱۱:۴۷ ۹۷/۱۲/۲۶
  به جون خودت که عزیز ترینمی اون پیج مال من نیست
  ۱۱:۴۷ ۹۷/۱۲/۲۶
  آدمی تو زندگیم ندارم که برام عزیز باشه جز خودت
  ۱۰:۳۸ ۹۷/۱۲/۲۶
  مال من نیست
 • ۳۴ بازدید
  ...
  ۰۲:۳۰ ۹۷/۱۲/۱۳
  هیچ کاریو بلد نیستم درست انجام بدم
  ۰۲:۳۰ ۹۷/۱۲/۱۳
  من دستو پا چلفتیم
  ۰۲:۳۰ ۹۷/۱۲/۱۳
  شبمو تو بخیر کن
 • ۳۳ بازدید
  ...
  ۰۱:۵۴ ۹۷/۱۱/۲۷
  ببخشم
 • ۲۴ بازدید
  ...
  ۱۹:۵۳ ۹۷/۰۵/۵
  :)ممنونم
  ۱۹:۵۲ ۹۷/۰۵/۵
  خواهش :) بازم تبریک
  ۱۹:۴۱ ۹۷/۰۵/۵
  و باز هم ممنونم :)