در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۷ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۵۸ بازدید
  ۱۹:۰۸ ۹۴/۰۹/۲
  ممنون نگاهتون زیباست
  ۱۹:۰۱ ۹۴/۰۹/۲
  زیبااااا
 • ۶۳۴ بازدید
  الحمدالله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه علی بن ابیطالب ع عیدغدیرمبارک
 • ۱۰۲ بازدید
  فقط باش….
همین که هستی کافیست…!
دور از من…..!
بدون من….!
چه فرقی میکند؟؟؟
گل میخری!! خوب است!!
برای من نیست؟!
نباشد!!!
همین که رختمان زیر یک آفتاب خشک میشود کافیست…..
دلخوشم به این حماقت شیرین….
 • ۵۲ بازدید
  ۱۲:۰۷ ۹۴/۰۷/۷
  ممنون از نگاهتون
  ۱۱:۵۷ ۹۴/۰۷/۷
  زیباس لایییک
 • ۴۳ بازدید
  نه آرامشت را
به چشمـﮯ
      وابسته کن،
نه دستت را
به گرماے دستـﮯ
      دلـــــــــخوش...
چشمها بسته میشوند و
دستــها مشت میشوند...
و تو مـﮯمانـﮯ و
  یک 
   دنــــــــیا 
     تــــــــــنهائی...
  ۰۷:۰۹ ۹۴/۰۷/۶
  خواهش همچنین
  ۰۶:۳۴ ۹۴/۰۷/۶
  @rahaee
  ۰۶:۳۴ ۹۴/۰۷/۶
  سلام/ممنون از نگاه سبز شما به آلبوم من/سپاس/
 • ۳۸ بازدید
 • ۳۳ بازدید
  ۰۰:۵۵ ۹۴/۰۷/۶
  خواهش ...
  ۰۰:۵۴ ۹۴/۰۷/۶
  اهان ممنون
  ۰۰:۵۱ ۹۴/۰۷/۶
  زیباست....
 • ۷۵ بازدید
 • ۳۹ بازدید
  ۰۱:۱۶ ۹۴/۰۶/۱۸
  ممنون
  ۰۱:۰۱ ۹۴/۰۶/۱۸
  like
  ۱۳:۴۷ ۹۴/۰۶/۱۷
  لایییک
 • ۷۳ بازدید
  ۰۰:۲۶ ۹۴/۰۷/۶
  دقیقا
 • ۵۸ بازدید
  ۰۰:۲۶ ۹۴/۰۷/۶
  خب دیگه کار بزرگ همینه
 • ۳۴ بازدید
 • ۶۱ بازدید
  ۰۹:۲۲ ۹۴/۰۶/۹
  like/sobh bkhir
 • ۲۶ بازدید
  ۰۰:۲۷ ۹۴/۰۷/۶
  لایک
 • ۶۱ بازدید
  شـایـد بـرای تـو

فـراوان بـاشـنـد کـسـانـی کـه

انـدازه مـن دوسـتـت دارنـد

امـا بـرای مـن ...

کـم کـه هـیـچ !

وجـود نـدارد کـسی کـه انـدازه ی " تـو "

دوسـتـش داشـتـه بـاشـم . .
  ۰۹:۲۳ ۹۴/۰۶/۹
  awli♣
  ۱۹:۲۰ ۹۴/۰۶/۱
  متنت خعلی قشنگ بود ❤
 • ۴۷ بازدید
  ۰۰:۲۸ ۹۴/۰۷/۶
  آره واقعا
 • ۳۱ بازدید
  ۰۰:۲۸ ۹۴/۰۷/۶
  بد عادتی هست
  ۱۰:۵۵ ۹۴/۰۶/۱۸
  لایک
 • ۳۳ بازدید
  ۰۰:۲۸ ۹۴/۰۷/۶
  زیباس
 • ۲۷ بازدید
  ۰۰:۵۱ ۹۴/۰۷/۶
  ممنون داداش
  ۰۰:۳۱ ۹۴/۰۷/۶
  سلامت باشی دوست عزیز
  ۰۰:۲۹ ۹۴/۰۷/۶
  سلام
 • ۴۴ بازدید
  ۱۵:۰۵ ۹۴/۰۵/۲۷
  لایییک
 • ۴۰ بازدید
  ۰۰:۲۹ ۹۴/۰۷/۶
  معنایی نداره
  ۱۷:۱۱ ۹۴/۰۵/۲۷
  ممنون
  ۱۵:۰۵ ۹۴/۰۵/۲۷
  لایییک
 • ۳۷ بازدید
  ۱۴:۴۹ ۹۴/۰۵/۳۱
  ممنون اقا فرهاد
  ۱۳:۴۰ ۹۴/۰۵/۳۱
  لایییک زیباست
 • ۴۶ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۳۳ بازدید
  ۰۹:۳۴ ۹۴/۰۶/۹
  فدات میسی
  ۰۹:۳۳ ۹۴/۰۶/۹
  لایک آلبومت زیباست