در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۶ بازدید
 • ۷۱ بازدید
 • ۱۱۶ بازدید
 • ۲۳۸ بازدید
  زنده یاد بهمن علادین
  ۱۷:۳۲ ۹۴/۰۶/۱۱
  درود بر ایرانی های اصیل و واقعی... خوا قه زای هه ر چی به ختیاریه ترجمه: قربونه هر چی بختیاریه از طرف کردستان
 • ۱۱۰ بازدید
  ۰۳:۱۹ ۹۴/۰۶/۵
  بسیییار زیبا
 • ۹۲ بازدید
 • ۶۵ بازدید
  ۰۳:۱۶ ۹۴/۰۶/۵
  مر30 همه نظر خود را بدین
 • ۶۷ بازدید
 • ۶۸ بازدید
 • ۱۱۰ بازدید
 • ۱۰۲ بازدید
 • ۱۰۲ بازدید
 • ۱۰۵۰ بازدید
  نقاشی زیباه زنان بختیاری
 • ۱۰۲ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۱۰۴۲ بازدید
  شیرزن و اسب .سوار بختیاری
 • ۵۳ بازدید
 • ۸۰ بازدید
  سردار ایل...
 • ۵۱۸ بازدید
  زندیاد ...بهمن الادین ...اسم دوم معسود بختیاری ...بخواب کوگ تاراز
 • ۵۸ بازدید
 • ۴۶۰ بازدید
  شیر مردان بختیاری
 • ۱۱۱۷ بازدید
  عکس زیبا از زنان بختیاری
 • ۱۳۵ بازدید
  شیر زن بختیاری
 • ۳۷۳ بازدید
  اسب سوار بختیاری
 • ۱۲۲ بازدید
  سلام بر ایل من
 • ۷۳ بازدید
  ۱۵:۱۳ ۹۴/۰۵/۲۶
  چه چشمایی
 • ۷۹ بازدید
 • ۱۸۱ بازدید
  سلام ایل من..ای بختیاری توی دنیا خوت سر دیاری
 • ۱۲۳ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۸۴ بازدید
  م.ص
  ۰۲:۰۰ ۹۴/۰۵/۲۶
  سلام من تمایل دارم بیشتر از ایل بختیاری بدونم لطفا عکسای بیشتری بگذارید...سپااس از البومتون