در حال بارگذاری
بالا
 • ۸۲ بازدید
  Gaga leaving recording studio in London 1 year ago.
لیدی گاگا در حال ترک استودیو ضبط موسیقی در لندن، یک سال گذشته.
 • ۱۱۶ بازدید
  لیدی گاگا و خواهرش Lady Gaga, Natali Germanotta (عکس قدیمی)
 • ۷۰ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۸۳ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۹۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۱۷۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga (عکس تقریبا جدید) روی فنجان نوشته J، اول اسم آلبوم Jouanne لیدی گاگا.
 • ۸۰ بازدید
  لیدی گاگا و ادل Lady Gaga, Adele
 • ۱۱۲ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۱۰۵ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۶۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۸۷ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۶۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۶۱ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۹۳ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۶۲ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۸۹ بازدید
  لیدی گاگا
 • ۷۱ بازدید
  لیدی گاگا (همین امشب) در مراسم فرش قرمز AMAs 2016 --- (تصویر سانسور شده)
 • ۱۴۰ بازدید
  لیدی گاگا (همین امشب) در مراسم فرش قرمز AMAs 2016 --- (تصویر سانسور شده)
 • ۶۵ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۵ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۱۰۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۱۰۵ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۵ بازدید
  لیدی گاگا و تونی بنت
 • ۷۷ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۸۱ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۹ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۰ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۹۳ بازدید
  لیدی گاگا و لانا دل ری
 • ۷۷ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۹ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۶۸ بازدید
  لیدی گاگا در کنسرت
 • ۶۵ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۸۱ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
  ۱۲:۳۲ ۹۵/۰۸/۲۹
  یه دقیقه آرایش نکن ببینم چجوری میشی آخه!
 • ۹۲ بازدید
  لیدی گاگا و خواهرش
 • ۵۴ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۴ بازدید
  لیدی گاگا در ژاپن، توکیو
 • ۴۹ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۶ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۰ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۶ بازدید
  لیدی گاگا در کنسرت
 • ۴۷ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۲ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۵۲ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga
 • ۴۷ بازدید
  لیدی گاگا Lady Gaga