در حال بارگذاری
بالا
  • ۱۸ بازدید
    درخت قطع شده واقع در روستای سرخاب
عکس در تاریخ 16 خرداد 93 توسط اینجانب شیرین خیام زاده گرفته شد